Toamna vine cu o nouă serie de cursuri la CCIAT

154

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii octombrie 2016 următoarele serii de cursuri:

Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă
Cursul se adresează specialiştilor din orice unitate, instituţie, societate comercială sau bugetară ce urmăreşte organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.

Cursul este structurat pe două niveluri: de bază (40 ore) și mediu (80 ore). Tematica vizează: Cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă (SSM); Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Prim ajutor; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări; Aplicaţii practice.

Lector: Vasilica GRIGORE – Președinte Asociația Profesională pentru Securitatea și Sănătatea Muncii. Perioada: 3 – 21 octombrie 2016. Taxa de participare: 650 RON (nivel de bază) și 900 RON (nivel mediu).

Specialist în managementul deșeurilor în conf. cu Legea nr. 211/2011
Cursul se adresează tuturor agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Conform alin. (4), “Persoanele desemnate, prevăzute la alin.(3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Atenție: Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Perioada: 10 – 21 octombrie 2016 Taxa de participare: 1000 RON (inclus CD cu materiale informative, suport de curs).

Formator (cod COR 242401)
„Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire” (Art. 23, alin.1 din O.G. nr. 129/2000).

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de Formator iar obținerea certificării dă dreptul la practicarea acestei meserii.
Cursul de formator se adresează următoarelor categorii:
• Persoane care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri (calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe), cu diplome recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
• Persoane care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă etc.);
• Persoane care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;
• Persoane din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.
Lector: Alin GRECU Perioada: 10 – 19 octombrie 2016. Taxa de participare: 1000 RON

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Membrii CCIAT beneficiază de o reducere de 10% conform Ghidului Serviciilor. Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd.Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.104, tel. 0372185274, e-mail: tavramov@cciat.ro, Tania Avramov – Manager DFPP.

P

LĂSAȚI UN MESAJ