Statul român mai este acționar majoritar în aproape 1.400 de societăți comerciale

243

Executivul a aprobat Memorandumul cu tema „Participarea statului în economie – Orientări privind administrarea participațiilor statului în întreprinderile publice. Rolul și așteptările statului ca acționar” propus de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și de Ministerul Finanțelor Publice, în scopul promovării unui cadru unitar de aplicare și implementare a conduitei statului ca acționar și proprietar de participații în întreprinderi publice.
Documentul se referă atât la  așteptările, cât și la politica statului ca acționar, incluzând măsurile și bunele practici pe care le va aplica Guvernul în vederea implementării Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Statul român are calitatea de acționar majoritar în aproape 1.400 de societăți, din care 253 de întreprinderi aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea organelor administrației publice centrale, și 1.090 de întreprinderi aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea administrației locale.
Aceste întreprinderi publice reprezintă un segment important al economiei naționale și prin activitatea și rezultatele lor financiare au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării.

Pe baza datelor comunicate de ministerele de resort, Ministerul Finanțelor Publice, care are rol de monitorizare a implementării OUG nr. 109/2011, a analizat,  anul acesta, stadiul implementării prevederilor ordonanţei, precum și îndeplinirea indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor/directorilor selectați la întreprinderile publice în baza OUG nr. 109/2011. Concluzia analizei este că până în prezent prevederile ordonanţei au fost implementate într-un număr redus de întreprinderi publice, iar îndeplinirea indicatorilor de performanță este fluctuantă.
În acest context, se impune afirmarea statului ca acționar prin adoptarea unei politici clare pe care acesta să o urmeze în această calitate.

Obiectivele care se doresc a fi atinse simultan la nivelul întreprinderilor publice, au fost cuprinse în Memorandumul aprobat și se refera la implementarea principiilor de guvernanță corporativă, creșterea nivelului de profesionalism și performanță a conducerii, precum și asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile.

LĂSAȚI UN MESAJ