„Lista transparenţei”: ce mai trebuie făcut public!

117

Documente şi informaţii de interes public capital, care nu sunt în acest moment puse la dispoziţia cetăţenilor! Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic a întocmit „Lista transparenţei”.

În cele trei săptămâni de activitate, nou-înfiinţatul Minister pentru Consultare Publică şi Dialog Civic a întocmit o listă ce conţine, în opinia celor din minister, prima categorie a celor mai dorite informaţii şi documentele de interes public.

1. Lista contractelor de achiziţii aparţinând ministerelor cu afişarea fiecărui contract (cu respectarea clauzelor de confidenţialitate şi protejarea eventualelor date cu caracter personal), inclusiv lista contractelor neexecutate/ cu întârzieri în executare;
2. Execuţia bugetară semestrială;
3. Planurile de investiţii, indiferent de sursa de finanţare;
4. Organigramele ministerelor, care oricum era prevăzută în lista documentelor ce trebuie publicate din oficiu dar cu evidenţierea posturilor ocupate; repere privind salarizarea pe tipuri de funcţii (inclusiv veniturile provenite din participare în comisii şi alte structuri);
5. Numele reprezentanţilor statului în Consiliile de Administraţie ale întreprinderilor de stat/ regiilor autonome cu informaţii despre remuneraţiile acestora pentru participarea la şedinţe;
6. Lista documentelor care intra în mapa şedinţelor de Guvern;
7. Agenda zilnică a activităţilor Miniştrilor (inclusiv a întâlnirilor/ audienţelor, cu nominalizarea participanţilor).

Lista a fost lansată în consultare publică! „Aşteptăm până la jumătatea lunii ianuarie sugestii pe această temă pe pagina noastră de Facebook https://www.facebook.com/mcpdc sau la adresa de e-mail: secretariat.mcpdc@gov.ro, cu subiectul: Propunere pentru lista transparenţei”, a anunţat ministerul.

Reamintim că în legea nr. 544/2001 este prevăzută lista pe care autorităţile publice au obligaţia să le comunice din oficiu. Aceste propuneri „îşi doresc să completeze aceste date şi să adreseze acele categorii de informaţii/documente care sunt foarte dorite de către societatea civilă”.

LĂSAȚI UN MESAJ