11.9 C
Timișoara
marți 3 octombrie 2023

Se schimbă regulile pentru acordarea concediilor medicale

Noua legislație fiscală duce și la schimbarea regulilor și a procedurii de acordare a concediilor medicale. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș face precizări cu privire la noutățile legislative privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Începand cu luna ianuarie 2018, in conformitate cu normele legale in vigoare, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice prevăzute la art. 1, (2) din OUG 158/2005, (alte persoane decat salariați sau cu venituri asimilate salariilor), se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate doar pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, inclusiv persoane care pana la 31.12.2017 au fost asigurate pe baza declaratiei de asigurare. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și produce efecte de la data înregistrării. Modelul de contract de asigurare, precum și modelul de act adițional se regăsesc în Ordinul MS/CNAS 15/1.311/2018 la anexele 2 și 3, dar și pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Timis.

Totodată, potrivit noilor norme metodologice de acordare a concediilor medicale, dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical (față de 1 lună cât era prevăzut până la data de 31.12.2017).

Alte subiecte :

Citește și :