Mediul de afaceri din Timiș pregătește entitățile publice

129

Conform Art.28 din O.G. nr.119/1999 cu modificările și completările ulterioare, neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial se sancționează cu amendă de la 3.000 la 5.000 de lei”.

În acest context, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada 27 – 29 septembrie 2016 (de marți până joi, între orele 16,00-20,00), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cursul: Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat).

Cursul are ca scop:
Prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM);
Abordarea unor modalități practice de implementare a SCIM în cadrul entităților publice, în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.

Obiectivele generale ale cursului vizează:
 Conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entitătii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat);
 Abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive.

Cursul este în concordanță cu noul act normativ – OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat.

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
o Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari;
o Manageri din instituţii publice;
o Auditori interni;
o Membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;
o Membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice;
o Responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice;
o Personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

La finalul cursului, participanții vor ști:
 Să cunoască și să identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial în entitatea publică în care activează;
 Să analizeze și să implementeze cerințele celor 16 standarde de control/managerial în entități publice;
 Să analizeze documentele de organizare specifice instituțiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii etc);
 Să realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul instituției publice în care activează;
 Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.

Taxa de participare: 450 lei + TVA. Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor. La finalul cursului se eliberează un Certificat de Participare emis de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.104, sau la tel. 0372185272, 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria LUCA, consultant cameral DFPP. Înscrieri on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

P

LĂSAȚI UN MESAJ