Deputatul Ovidiu Ganț pune întrebări Guvernului, răspunsul este doar formal

148

După cum este cunoscut, în urma măsurilor luate de Guvern în domeniul fiscalităţii, bugetele locale ale unor oraşe precum Sibiu, Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca, Arad, etc. au suferit pierderi semnificative. Guvernul a anunţat măsuri compensatorii şi deoarece acestea întârzie, deputatul FDGR Ovidiu Ganţ a adresat la sfârşitul lunii februarie o întrebare parlamentară Ministrului Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, în care a cerut să i se comunice date concrete privind aceste măsuri.
Răspunsul la întrebare este semnat de Secretarul de Stat din Ministerul Finanţelor Publice, Attila György, care citează prevederi din Art 6, alin 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu privire la indicatorii ce vor fi avuţi în vedere la evaluarea sistemului de echilibrare după primul semestru al anului 2018.
În răspuns se menţionează totodată, că se află în analiză mai multe variante ale sistemului de alocare a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât în proiectul Codului finanţelor publice locale să se introducă o variantă agreată împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice dar şi cu structurile asociative ale administraţiei publice locale.
„Consider răspunsul primit din partea Ministerului Finanţelor Publice ca nesatisfăcător”, a declarat deputatul Ganţ. „Este evident că Guvernul nu are soluţii în ceea ce priveşte echilibrare a bugetelor primăriile care au suferit pierderi. Mă tem că atât cetăţenii cât şi administraţiile locale în discuţie nu pot avea aşteptări în ceea ce priveşte o soluţionare justă a chestiunii şi că în consecinţă o serie de proiecte importante vor rămâne fără finanţare.”

LĂSAȚI UN MESAJ