Cine erau cei mai importanți oameni din Reșița, comuna rurală de acum 100 de ani?…

13116

Capitala județului Caraș-Severin era Lugojul, ”reședința autorităților principale ale județului”, la data apariției Anuarului Socec al României Mari 1924-1925.
”Populațiunea” Lugojului era de 20.036 locuitori, înregistrați la recensământul din 1920.
Pe atunci, despre Reșița se consemna, în enciclopedie, la ”comunele rurale”, undeva între Remetea-Pogănești și Românești.
În 2011, populația municipiului Reșița se ridica la 73.282 de locuitori. Lugojul: 40.361 de locuitori…

Prin 1920 și ceva, în primul rând se aflau primarul, notarul, învățătorii și preoții parohi.
Urmau, desigur, bancherii.
Și lista continuă cu băcăniile, berăriile, brutarii, desigur și cârciumarii, casele de amanet și măcelăriile.
Nu sunt uitate nici colonialele și băuturile spirtoase, drogueriile, mai o pielărie și o farmacie, dar și un cinematograf și o fabrică de ”ghiață artificială”…
N-au trecut nici o sută de ani și prioritățile vieții sociale parcă sunt altele…

REȘIȚA

Com. rurală. Reșed. plășei Recița. Secretariat comunal. Reșed. secret cercual. Locuitori 17251. În această comună se află marele uzini de fer ale societății ”Reșița”.

Primar, Creneanu Eugen. – Notar, Zipfl Ion. – Învățători: Neda Avram, Gheorghe Lajo, Vietz Iosif, Lugojanel Trandafir. – Învățătoare: Popovici Ion văd., Bereczi Iulia. – Preoți Parohi: Vida Iona (gr.orth.), Maxer Avram (gr. cath.), Biedler Ștefan (rom. cath.), Szende Ștefan (evang.) Kerestesz Iosif (ref.).

Bănci: Banca ”Berzava”, capital 250.000 lei, director Baltezan Ioan; ”Banca Poporală Reșițeană”, capital 200.000 lei director Schrie Weiss Leopold; ”Prima Cassă de Păstrare Reșițeană”, director, Adalbert Hen.

Băcani: Vezi – siehe – Comercianți (art. mixte).
Berării: Glauber Nathan (Berăria Civilă S. A. Timișoara).
Brutari: Mlasovszky Anton, Rosner I., Schwartz Ignatz văd.
Cărămizi (fabr.): Epure I.
Cârciumari: Anton Cladiva, Costiac I., Dworsky Mihai, Rotter Albert.
Case de amanet: Banca de păstrare din Reșița, Hendl Roza, Mausfeld Terez.
Cinematografe: Mayer Alois.
Coloniale și băuturi spirtoase (comercianți): ”Reșițana” Soc. An. comercială fostă Frații Flesch, capital și rez. 2.050.000 lei, președ. Szana Sigismund, director, Schoss A.
Comercianți (art. mixte): Banca ”Berzava”, Berg Henrich, Bloch Ludmilla, Crischer Carol, Deutsch Iosif, Engl Francisc, Filip Arthur văd., Flesch Arpad, Goldstein Ernest, Grunberger Ludovic, Haaschild Erna, Klein Ella, Leibovici Ludovic, Leibovici Mor, Leka Aurel, Schwartz Berta, Steiner Mor văd., Wagner Iosif.
Droguerii: Lichtschein Armin.
Fierării (mag.): Clemens Francisc văd., Popovici George.
Farmacii: Gejiciu N-lae.
Ghiață artificială (fabr.): Comuna Reșița.
Iluminat public: Fabrica de gaz în Recița S.A. capital 225.000 lei.
Lemne de construcție (fabr.): Producțiunea forestieră regnicolară S.A. din Brașov.
Lemne (comerc.): Marcovschi Alex.
Măcelari: Benkovics Ilie, Busch Todor, Gupler Ioan, Keff St., Pischl Emil, Plizen  Adrian, Seller August.
Medici: Frankl Ignatie, Ignea Iuliu.
Mobile și tâmplărie mecanică (fabr.): ”Reșița” fabrică de mobile și tâmplărie S.A. capital 500.000 lei.
Pielării (mag.): Schirf Iacob.
Societăți diverse: ”Patria” S.A. de comerț, industrie și agricultură Timișoara (sucursală).
Uzine metalurgice și turnătorie de fier și fontă: Uzinele de fier și Domeniile Reșița, S.A. (sediul București).

Anuarul Socec al României Mari 1924-1925 este o enciclopedie trilingvă (română, franceză și germană) a societății, geografiei și istoriei poporului român, fiind prezentată fiecare regiune, județ și localitate în parte, se află la Biblioteca Congresului S.U.A.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ