Ziua Internațională a Dunării a fost sărbătorită de bănățeni și olteni la Orșova (foto-video)

282

Considerat a fi al doilea din cele mai mari fluvii ale Europei după numărul de kilometri însumați în curgerea sa Dunărea este o adevărată coloană vertrebrală a continentului. În curgerea sa mai rapidă sau mai domoală dintr-o margine de Germanie și până atinge Marea Neagră aproape jumătate din lungime o străbate prin țara nostră.

Ziua Internațională a Dunării a fost hotărâtă odată cu semnarea, în 1994, a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea de către Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). Documentul, semnat la 29 iunie 1994, la Sofia de tările ce au tangență cu cursul fluviului.

Ziua Dunării este aniversată în fiecare an la 29 iunie. Acestă zi specială a fost sărbătorită pentru prima dată în 2004 pentru a marca zece ani de la semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.

Manifestările dedicate acestei zile se desfășoară în toate cele 14 state dunărene, pentru a marca dorința acestor țări de a adopta măsuri și strategii comune pentru protejarea fluviului european în fața unor amenințări diverse, precum fenomenele extreme (secetă sau inundații) sau poluări accidentale.

Mai aproape de noi la Orșova sub auspiciile Comitetului de Bazin Reunit (ABA Banat și ABA Jiu) a avut loc marcarea festivă a acestei zile.

Onorant pentru ABA Banat este faptul că directorul general Titu Bojin a fost moderatorul întâlnirii ce a punctat cu diverse date și cifre exacte intervențiile invitaților. Au participat invitați și colaboratori ai structurillor ce au contact cu apa de la Bihor, Cluj și chiar din Moldova ( de la marea lucrare hidrotehnică Sânca-Costești). De asemenea au luat parte la lucrările simpozionului și parlamentari din județele riverane Dunării.

Oaspetele de onoare a manifestării a fost ministrul Apelor și Pădurilor Ioan Deneș. În ciuda programul extrem de încărcat prilejuit de recentele inundații ce au lovit în foarte multe părți ale țării a ajuns pentru o vizită și în zona Banatului. În Caraș-Severin au fost vizitate șantierele celor șase investiții majore ce au ca scop regularizarea și controlarea a celor mai vulnerabile puncte unde se pot intâmpla inundații.

La simpozionul dedicat zilei Dunării au participat prefecții județelor ce sunt în raza de competență a celor două direcții ale Apelor Române. Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și Timiș. În cuvântul lor fiecare din invitați au prezentat pe scurt principalele lucrări ce țin de o siguranță a locuitorilor și bunurilor din preajma fluviului și a râurilor afluente. Nici calitatea apei nu este un punct neglijat fiincă de aici se fac irigări, adăpări de animale dar ce este și mai important sunt chiar orașe, cum ar fi Turnu-Severin ce se alimentează din apele Dunării.

Majoritatea școlilor din Orșova au trimis micii lor ambasadori ai ecologiei ce au expus o adevărată expoziție tematică cu desenele și picturile lor. Acesta s-a numit, cum altfel, decât: Dunărea în anul Centenarului”.

În imaginația lor debordantă au ilustrat cum ar trebui să arate un fluviu ideal. Plin de bărci, pescari, pești, alge, vapoare dar fără pic de poluare. Pentru strădania lor au fost premiați cei mai îndemânatici artiști cu premii și diplome. Dar și cei ce nu au prins un loc pe podium au primit premii și cadouri de consolare și după ce au primit cuvinte de încurajare s-au fotografiat cu ministrul.

În partea științifică a simpozionului au fost prezentate mai multe lucrări din care cele mai importante s-au referit la expunera proiectelor cu finanțare externă derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor sau despre riscurile de mediu din cadrul strategiei Uniunii Europene pentru zona Dunării.

Ministrul Ioan Deneș a precizat că: „Dunărea nu este doar un factor de susținere a activității umane care … a apărut și s-a dezvoltat în bazinul dunărean încă din timpuri imemoriale, ci este și casa unei lumi văzute și nevăzute care trăiește pe maluri și străfunduri… De aceea Omul, de la înălțimea locului pe care-l ocupă pe scara speciilor, are obligația să protejeze acest ecosistem deosebit de fragil… Obligația de a păstra curate apele Dunării nu trebuie să revină doar riveranilor din cele zece țări pe care fluviul le străbate ci tuturor locuitorilor bazinului hidrogarfic dunărean”.

Directorul general ABA Banat, Titu Bojin, este deosebit de încântat că sunt fonduri pentru derularea amplelor șantiere de indiguiri și corectări ale cursurilor ce vor feri pe viitor zona noastră de efectele apelor ce scapă de sub control.

 

LĂSAȚI UN MESAJ