Universitatea Politehnica din Timișoara susține dezvoltarea zonei educaționale a ingineriei. Aceasta trebuie să se adapteze la cele mai noi cerințe

141

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a găzduit întâlnirea conducerilor universităților tehnice din țară, reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT). Au participat de asemenea, în calitate de invitați, Ministrul Cercetării şi Inovării, Lucian Georgescu, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S), Iordan Petrescu şi președintele Consiliului Național al Finanțării din Învățământul Superior (C.N.F.I.S), Claudia Popescu.

„Am găzduit o întâlnire providențială pentru învățământul tehnic românesc în cadrul modificărilor legislative anunțate! Alianța noastră își dorește să fie o voce puternică pentru dezvoltarea zonei educaționale a ingineriei. România are nevoie, la acest moment, de 150.000 de ingineri! Ne dorim să fim un pol puternic al sistemului academic politehnist”, a punctat rectorul Dan Cașcaval de la Iași.

Dintre concluziile și recomandările lucrărilor desfășurate la Iași, în perioada 05-07 iulie se pot menționa:

1. Măsuri pentru o clasificare obiectivă şi transparentă a universităţilor .
2. Modificarea şi restructurarea seturilor de standarde, indicatori şi criterii în acord cu considerarea studiilor doctorale în mod distinct faţă de licentă şi masterat (În contextul aprobării de către Senatul României a Proiectului de lege privind aprobarea OUG nr. 96/2016, aspectele legate de modalitatea de evaluare a școlilor doctorale vor suferi din nou modificări de abordare, prelungindu-se astfel blocajul și confuzia în acest domeniu. ARUT își exprimă ingrijoarea pentru tergiversarea finalizării acestor reglementări şi îşi arată disponibilitatea de a participa la elaborarea documentelor privind evaluarea studiilor doctorale.)
3. Analiza condiţiilor în care se desfășoară activitatea de cercetare ştiinţifică în universități, a impactului acesteia pe plan internaţional şi naţional şi a importanţei ei majore în progresul tehnic şi economic al societăţii româneşti în ansamblul ei.

„S-a reiterat și la această reuniune, importanța care trebuie acordată învățământului tehnic superior din România, precum și solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale și Guvernului României privind necesitatea abordării politicilor actuale în domeniul învățământului superior în deplin acord cu obiectivele asumate în „Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020. Corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii, formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și creșterea competitivității economiei românești.”, a menționat rectorul Universității Politehnica din Timișoara, Viorel Aurel Șerban.

LĂSAȚI UN MESAJ