Un profesor pensionar din Timişoara vine cu un proiect de lege revoluţionar privind învăţământul liceal electronic

273

În ziua de azi, când numeroasele reforme din învăţământ au bulversat cu totul sistemul şi când acesta este acuzat tot mai mult că nu mai ţine pasul cu evoluţia şi revoluţia tehnologică, un profesor timişorean, pensionar, vine cu un proiect de lege privind sistemul de învăţământ liceal cu adevărat revoluţionar.

Constantin Valentin Uruioc propune, şi chiar a elaborat întregul proiect de lege, implementarea unui sistem de e-learning liceal. În esență, legea propune crearea unui mediu virtual de învățare (Virtual learning environment – VLE), un cadru transparent de desfășurare a activității actorilor imlicați în procesul de învățământ, organizat pe principii concurențiale; este, dacă vreți o piață care se dezvoltă pe măsură ce fiecare își prezintă „marfa”.

Particularitatea proiectului constă în faptul că ține cont de nevoia de adaptare a elevilor și profesorilor la tehnologia de învățare electronică. Deși nu pare revoluționară pentru elevul deprins să consulte telefonul sau să înregistreze lecția în timpul orelor, în realitate, pentru a-și desfășura pe deplin valențele, această tehnologie presupune o înțelegere a rolului schimbat pe care îl au elevul și profesorul. Astfel, pentru elev, simpla memorare a unor lecții pentru a obține o notă nu constiuie principala preocupare. Învățarea nu este decât premisa pentru aplicarea cunoștințelor. Pentru profesorul, degrevat de sarcina examinării elevului, aspectele aplicative devin primordiale.

Sistemul ar trebui să fie compartimentat într-o componentă didactică, ce ar urma să asigure suportul didactic al disciplinelor şi alplicaţiile de instruire şi evaluare, şi o componentă financiar-administrativă, care să ţină evidenţa rezultatelor activităţii şcolare, să asigure remunerarea factorilor participanţi la procesul de instruire, gestionarea ofertelor „sponsorilor”.

Potrivit iniţiatorului, implementarea sistemului presupune o investiţie aproape nesemnificativă: crearea mediului virtual de învăţare şi angajarea personalului care îl deserveşte.

Practic, ar exista un server central, la care să se poate conecta toate şcolile care doresc să intre în program.

Elevii de liceu pot continua învăţământul în mod tradiţional, dar pot urma şi anumite module care îi interesează de pe platforma de e-learning. Astfel, trecerea care un sistem bazat pe e-learning ar putea fi treptată, iar fiecare elev ar putea să studieze modulele care îl interesează, bineînţeles în cadrul unui trunchi comun de discipline. S-ar condidera ca un elev promovează un an şcolar dacă a promovat toate disciplinele din trunchiul comun, a promovat disciplinele opţionale, obţinând un număr minim de credite.

Pot exista şi unele module solicitate de anumite firme, care pot astfel asigura competenţele necesare potenţialilor viitori angajaţi. Profesorii care se implică în acest sistem ar putea primi o plată suplimentară.

Sistemul ar putea asigura şi şcolarizarea altor categorii, sub forma unor cursuri de formare, instruire, perfecţionare etc., care ar putea fi contra-cost, asigurând astfel şi o parte din finanţarea sistemului.

După crearea cadrului competițional asigurat de sistemul de servere de la centru, extinderea sistemului se va face pe măsura intrării în rol a elevilor, profesorilor sposorilor și ofertanților.

 

LĂSAȚI UN MESAJ