Timiș este județul cu cel mai mare câştig salarial mediu lunar din România. Vezi topul județelor

1205

Câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie realizat în anul 2015 (2555 lei) a fost cu 9,8% (+227 lei) mai mare decât cel din anul 2014, informează Institutul Național de Statistică. l Angajatorii au cheltuit în medie într-o lună 3189 lei/salariat. l Numărul mediu al salariaţilor în anul 2015 a fost de 4611,4 mii persoane, în creştere cu 103,7 mii persoane comparativ cu anul precedent. l Efectivul salariaţilor la 31 decembrie 2015 a fost de 5041,2 mii persoane, mai mare cu 140,5 mii persoane faţă de sfârşitul anului precedent.

Unde sunt cele mai mari câştiguri salariale medii lunare?

Cele mai mari câştiguri salariale medii lunare nete, superioare mediei pe economia naţională, s-au realizat în anul 2015 în intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori), informaţii şi comunicaţii (de aproape 2,1 ori), industria extractivă cu 85,8%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat cu 65,5%, administraţie publică cu 55,6%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu 47,8%.

Sub media pe economie

Câştigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanţă sub media pe economie au fost în hoteluri şi restaurante (-41,9%), alte activităţi de servicii (30,2%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-26,3%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-25,5%), construcţii (-23,5%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-23,2%),  tranzacţii imobiliare (-18,5%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (-15,3%), comerţ (-14,6%), sănătate şi asistenţă socială (-10,9%), industria prelucrătoare (-8,3%).

Femeile au câştigat în medie cu circa 7% mai puţin decât bărbaţii

În anul 2015, indicele câştigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum al populaţiei) a fost de 144,6% faţă de anul 1990, mai mare cu 13,4 puncte procentuale faţă de anul precedent, respectiv cu 14,3 puncte procentuale faţă de anul 2008. Femeile au câştigat în medie cu circa 7% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu lunar brut de 2453 lei (faţă de 2646 lei al bărbaţilor) şi un câştig salarial mediu lunar net de 1 783 lei (faţă de 1928 lei al bărbaţilor). Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe (peste 25%) regăsindu-se în intermedieri financiare şi asigurări (41,4%), alte activităţi de servicii (28,6%) şi industria prelucrătoare (25,0%).

37 de judeţe s-au situat sub media pe economie

În profil teritorial, pe judeţe, câştigul salarial mediu lunar net în anul 2015 s-a situat sub media pe economie în 37 dintre judeţe. Cel mai scăzut nivel, respectiv de 1359 lei s-a înregistrat în judeţul Neamţ, cu 26,9% mai puţin decât media pe economie. La polul opus s-a situat câştigul salarial mediu lunar net realizat în Municipiul Bucureşti (2696 lei), cu 45,0% peste media pe economie.

Costul mediu al forţei de muncă – 3.189 lei pe cap de salariat

Costul mediu lunar al forţei de muncă a fost în anul 2015 de 3189 lei/salariat, în creştere cu 6,7% faţă de anul precedent. Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai mare în activităţile:

  • industria extractivă, respectiv intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori),
  • informaţii şi comunicaţii (+96,5%),
  • producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+71,7%),
  • activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+45,8%), administraţie publică (+26,5%).

Cele mai importante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activităţile de hoteluri şi restaurante (-42,8%), alte activităţi de servicii (30,6%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-25,5%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-25,0%), construcţii (-23,6%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-23,3%).

Numărul mediu al salariaţilor – 4.611.400 persoane

În anul 2015, numărul mediu al salariaţilor a fost de 4.611,4 mii persoane, în creştere faţă de anul precedent cu 103,7 mii persoane. Bărbaţii predomină în rândul salariaţilor (2442,5 mii persoane, respectiv 53,0% din totalul numărului  mediu de salariaţi). Faţă de anul anterior, numărul mediu al salariaţilor bărbaţi a crescut cu 67,0 mii persoane, iar numărul femeilor salariate a crescut cu 36,7 mii persoane. Repartizarea salariaţilor pe sectoare economice arată că majoritatea se regăseau în sectorul terţiar, ponderea acestora reprezentând 60,9% în anul 2015. În sectorul secundar (industrie şi construcţii) lucrau 36,6% dintre salariaţi, iar în cel primar numai 2,5%.

“Feminizarea” forţei de muncă în sănătate, învățământ și asistenţă socială

Activităţile din construcţii şi industria extractivă sunt desfăşurate cu preponderenţă de bărbaţi, aceştia reprezentând 87,3%, respectiv 83,5% din totalul salariaţilor acestor activităţi. Activităţile caracterizate prin grad pronunţat de “feminizare” al forţei de muncă salariate sunt cele de sănătate şi asistenţă socială (80,0% din numărul total al salariaţilor acestor activităţi), învăţământ (71,0%), intermedieri financiare şi asigurări (69,9%), hoteluri şi restaurante (60,9%).

O femeie câștigă în medie cu 200 lei mai puțin ca un bărbat în Regiunea Vest

Câştigul salarial mediu lunar în Regiunea Vest este de 2448 lei/salariat – brut și 1787 lei/salariat – net. Bărbații câștigă brut 2552 lei și 1866 lei net, iar femeile – 2324 lei brut și 1692 lei net.

Cel mai mare câştig salarial mediu lunar din Regiunea Vest este în județul TIMIŞ: brut – 2809, net – 2060, bărbați – brut 2915 / net 2147, femei – brut 2679 / net 1953.

Urmează ARAD: salariați – brut 2304 / net 1671, bărbați – brut 2397 / net 1736, femei – brut 2191 / net  1591.

Pe locul 3, vine HUNEDOARA: salariați – brut 2101 / net 1524, bărbați – brut 2235 / net 1622, femei –  brut 1955 / net 1417.

Ultimul județ la câştigul salarial mediu lunar este CARAŞ – SEVERIN: salariați – brut 199 / net 1459, bărbați – brut 2020 / net 1475, brut 1961 / net 1438.

Topul județelor la câştigul salarial mediu lunar

La nivel național, evident, cel mai mare câştig salarial mediu lunar se înregistrează în București – 3687 lei brut pe cap de salariat și 2696 lei net, urmat de Ilfov cu 3134 lei brut și 2267 lei net. Iată cum arată topul județelor la câştigul salarial mediu lunar:

1.Timiș  2809 lei brut, 2060 lei net

2.Cluj 2763 lei brut / 2025 lei net

3.Argeș 2683 lei brut / 1943 lei net

4.Prahova 2530 lei brut / 1832 lei net

5.Sibiu 2510 lei brut / 1822 lei net

6.Iași 2473 lei brut / 1798 lei net

7.Gorj 2466 lei brut / 1782 lei net

8.Brașov 2457 lei brut / 1783 lei net

9.Constanța 2403 lei brut / 1735 lei net

10.Dolj 2310 lei brut / 1672 lei net.

LĂSAȚI UN MESAJ