Start la nebunia electorală pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

364

Autoritatea Electorală Permanentă anunță că, o dată cu 22 martie 2016, începe perioada electorală aferentă alegerilor locale care vor avea loc la data de 5 iunie 2016, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2016.

Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale include următoarele repere:
#    28 martie 2016: constituirea Biroului Electoral Central (BEC);
#    28 martie – 6 aprilie 2016: comunicarea către BEC a denumirilor și semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;
#    11 – 26 aprilie 2016: depunerea candidaturilor;
#    4 mai: rămânerea definitivă a candidaturilor;
#    6 mai 2016:  aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și sediilor acestora;
#    6 mai – 4 iunie 2016: campania electorală;
#    26 mai 2016: tipărirea buletinelor de vot;
#    5 iunie 2016 (în intervalul 07:00 – 21:00): ziua votării;
#    6 iunie 2016 (ora 21:00): numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării;
#    totalizarea voturilor și asigurarea publicării rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Principalele noutăți legislative privind alegerea autorităților administrației publice locale sunt:
#    implementarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), respectiv prezența în fiecare secție de votare a unui operator de calculator;
#    desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, din rândul membrilor Corpului experților electorali;
#    dreptul cetățenilor Uniunii Europene cu domiciliul în România de a fi aleși în funcția de primar, consilier local sau consilier județean;
#    alegerea președinților și a vicepreședinților consiliilor județene, precum și a viceprimarilor prin vot indirect, de către consiliile județene, respectiv consiliile locale;
#    rambursarea către competitorii electorali a cheltuielilor privind campania electorală de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente.

LĂSAȚI UN MESAJ