Salariul minim, majorat la 1.250 lei lunar, de la 1 mai 2016

124

În penultima zi a lui 2015, Guvernul a decis: salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, va fi majorat de la 1.050 de lei la 1.250 lei lunar, pentru opt ore de lucru pe zi, însă măsura se va aplica începând cu 1 mai 2016.

De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată vor beneficia circa 1,1 milioane de salariaţi, dintre care doar 39.000 angajați în sectorul bugetar, restul fiind în sectorul privat.

Comparativ cu anul 2015, începând cu 1 mai anul viitor salariul minim va crește cu aproximativ 19%, astfel încât salariul lunar net al unui salariat care nu are persoane în întreținere va fi de 917 lei.

În prezent, salariul minim este stabilit la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,6 de ore, în medie, pe lună.

Guvernul anunţă: amendă până la 2.000 lei pentru neaplicare acestei H.G. privind salariul minim

Încheierea unui contract individual de muncă cu stabilirea unui salariu de bază mai mic decât cel prevăzut în actul normativ adoptat de Guvern va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 2.000 lei. Această amendă este distinctă de cea prevăzută de Codul Muncii. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către inspectorii de muncă.

Asupra mediului de afaceri, majorarea salariului minim la 1.250 lei va conduce la un efort financiar suplimentar suportat de angajator de 1.015 lei/salariat, aferent celor șapte luni din anul 2016.

Majorarea salariului minim urmărește îmbunătățirea ponderii acestuia în salariul mediu, astfel încât raportul dintre aceste două salarii să se apropie de 60%, procent regăsit în țările dezvoltate din Uniunea Europeană, anunţă Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Ponderea salariului minim brut pe țară garantat în plată în salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 39,16% în anul 2014, respectiv 43,48% în 2015 și 46,62 % în 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ