Reșița: cum se acordă scutire 100%, în 2016, la plata impozitului pe clădiri

200

Precizări de la Primăria municipiului Reșița: Direcția Impozite și Taxe informează contribuabilii – persoane fizice și/sau juridice – care dețin clădiri monumente istorice, clasificate pe Lista monumentelor istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, că pot beneficia de scutire, pentru anul fiscal 2016, în proporție de 100% la plata impozitului.

Contribuabilii vizați de această hotărâre, care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri în anul 2016, sunt obligați să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin lucrări de consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere, până la data de 31 mai.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, proprietarii care intră sub incidența acestui regulament trebuie să înainteze o cerere tip către Direcția Impozite și Taxe, însoțită de următoarele documente:
— copie după buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție);
— extras de carte funciară, în termenul de valabilitate, cu specificația de clădire monument istoric;
— copia autorizației de construire;
— copia declarației de regularizare;
— copia procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate;
— contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare în curs de execuție, dacă e cazul.

Contribuabilii pot benefica de această facilitate fiscală în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidențele fiscale cu debite restante: impozite, taxe, amenzi contravenționale.

Cererile pentru acordarea scutirii la plata impozitului se depun până în 31 martie inclusiv sau în termen de 30 de zile de la data finalizării lucrărilor, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, la Direcția Impozite și Taxe.

Foto: https://www.facebook.com/primaria.resita

LĂSAȚI UN MESAJ