Regal Augustin Doinaş la Uniunea Scriitorilor Timişoara

199

Sala de cenaclu Orizont, a Uniunii Scriitorilor Timişoara, s-a dovedit din nou a fi neîncăpătoare la lansarea volumului de „Opere – Ştefan Augustin Doinaş”, sub directa îngrijire şi coordonare a lui Alexandru Ruja, volumul I şi II apărut în cadrul Academiei Române, la Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi Artă.

Până în prezent nimeni nu s-a gândit la o astfel de ediţie care să cuprină opera lui Doinaş, integrală, lucrare ce se înscrie între operele importante ale muncii, didacticii şi ştiinţei literare ce se află în tărâmul spiritului dar şi al valorii.

Volumul I începe cu Cartea mareelor şi continuă până la Vânătoarea cu Şoim, iar Volumul II continuă cu Interiorul unui poem şi ajunge la Camera de luat vederi, cu Parabolele lirice, Poezii răzleţe, dar şi culese din reviste.

O carte integrală, fără aventură, fără amatorism, ci cu dăruire, devotament şi abnegaţie la cele mai înalte cote.

Are peste 2500 de pagini, cu muncă de ore şi ore în biblioteci, de căutare asiduă, timp de ani şi ani de zile şi „cuprinde întreaga operă a lui Doinaş apărută în volume, fiind luate ca bază volumele „Princeps” plus câteva cicluri care nu au apărut în volume, şi o seamă de inedite care au rămas în presa vremii, interbelică sau postbelică, realizată în sistemul ediţiilor critice în sensul că sunt trecute variante, deci e textul de bază şi la note şi comentarii sunt trecute variante, de asemenea modificări ale textului; în opinia mea, Ştefan Augustin Doinaş, este poetul care şi-a modificat cel mai mult poeziile de la prima apariţie a acestora în revistă, la apariţia lor în alte reviste sau editorial”, a spus Alexandru Ruja.

Augustin Doinaş a fost un scriitor cu sincope în activitate din cauza regimului comunist din vremea respectivă, făcând chiar şi un an de detenţie și fiindu-i interzisă publicarea o bună perioadă de timp.

E o întâlnire obişnuită şi neobişnuită, e o întâlnire obişnuită pentru că lansăm a doua oră pe profesorul Ruja cu o ediţie Doinaş, fiind ultimul dintre iluştrii care lansează ediţii fundamentale, data trecută a fost lansat cu Aron Cotruş, acum cu ediţia Doinaş (…..), în ultimul deceniu au existat atâtea păreri proaste despre literatură în general, dar şi despre literatura lui Doinaş, încât această ediţie eveniment aduce o împlinire şi o bună aşezare a lucrurilor”, a spus preşedintele filialei timişorene a Uniunii Scriitorilor, criticul Cornel Ungureanu.

LĂSAȚI UN MESAJ