Rectorul Universității Politehnica Timișoara nu dorește tensiuni în mediul academic! Ce mesaj are pentru universități

236

Asistăm de câteva zile la noi tensiuni în mediul universitar. Modul de repartizare
a numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat în anul universitar 2018/2019
pentru anul I – granturile pentru studiile universitare de licentă, master si doctorat – a
stârnit un val de reacţii virulente din partea unor universităţi membre ale Consorțiului
Universitaria („cele mai vechi şi mai prestigioase universităţi românesti”).

Acestea acuză faptul că distribuirea locurilor s-a făcut în principal în baza clientelismului politic şi ca o „răzbunare” asupra universităţilor ale căror rectori nu au semnat, la începutul anului, o scrisoare deschisă de susținere a D-lui prof.dr.ing. Valentin Popa. Mai mult, din declaraţiile acestora, apărute în media, se fac trimiteri ofensatoare la adresa
calificărilor din cadrul domeniilor de ştiinţe ingineresti.

Având în vedere cele menţionate, în calitatea de rector al Universităţii Politehnica
Timişoara şi preşedinte al Alianţei Române a Universităţilor Tehnice – ARUT doresc să
fac următoarele precizări:
– Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) i s-au alocat suplimentar, faţă de anul
universitar 2017/2018, 60 de locuri la studiile universitare de licenţă, 85 la studiile universitare de master şi mai puţin cu 4 locuri la doctorat, în condiţiile în care nu am semnat scrisoarea deschisă de susţinere a D-lui.prof.dr.ing. Valentin Popa exprimându-mă si public in acest sens.
– În ultimii ani, UPT si ARUT au solicitat în mod insistent o nouă modalitate de
distribuire a locurilor pentru admitere (a se vedea rezolutiile CNR și comunicatele ARUT, www.aruteh.ro), care să ţină cont de obiectivele asumate în „Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015 – 2020“ (art 71… România are, în prezent, cea mai mare proporție de absolvenți de științe socio – economice din UE).

În concluzie, datorită faptului că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate științelor inginerești (inclusiv agricultura), este absolut necesară corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii… formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate, sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea economiei românești.
– Faptul că pentru prima dată distribuirea locurilor ţine cont de domeniile prioritare, precum şi de sprijinirea absolvenților proveniţi din licee din mediul rural (un alt obiectiv al Strategiei Naționale – „Îmbunătățirea participării în toate domeniile învăţământului terţiar” – grupuri subreprezentate) este de apreciat şi nu poate fi blamată de maniera celor prezentate în mass-media decât din perspectiva intereselor politice.
– Ducerea în derizoriu a specializărilor din domeniul ingineriei, aprecierile cu iz de superioritate asupra politicilor duse de universităţile tehnice (dintre care unele
sunt chiar mai vechi şi poate la fel de prestigioase ca o parte a universităţilor
contestatare) le considerăm regretabile, dovedind lipsă de respect şi consideraţie.

Nu vom răspunde în aceeași manieră şi nu vom aduce în discuţie în spaţiul public
argumente pe subiectul în cauză, care ar putea să tensioneze şi mai mult mediul
academic afectând implicit imaginea întregului sistem de învățământ superior.
Facem un apel tuturor universităților și structurilor asociative ale acestora la
echilibru și moderație în mesajele si opiniile exprimate în spațiul public.

Prof.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN
Rector al Universităţii Politehnica Timişoara
Preşedinte al Alianţei Române a Universităţilor Tehnice -ARUT

LĂSAȚI UN MESAJ