Profesorii din Timiș se pregătesc pentru concursul din 12 octombrie, pentru ocuparea postului de director

287

Pentru susținerea examenului din 12 octombrie, în Timiș, 16 candidați au fost iniţial respinș pentru că dosarul depus nu a fost complet. Candidații au fost acceptați în cele din urmă, și pot susține concursul de mâine. Ordinul vine chiar de la Ministerul Educației.

Pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor de directori, candidații trebuiau să îndeplinească anumite condiții și să depună câteva acte administrative. Chiar dacă dosarele nu au fost complete, din punct de vedere al actelor administrative, Ministerul Educației a reevaluate cererile respinse. Astfel unii au primit acceptul de susținere a concursului. Lista profesorilor admiși a fost de 216 candidați, dar acum a crescut cu 16, rămânând doar 5 candidați respinși.

„Ca urmare a unor sesizări la nivelul ministerului, din țară, Ministerul Educației a decis o reverificare a tuturor situațiilor. Ministerul a reanalizat dosarele și a oferit acele derogări. Prin urmare acești candidați intră în concurs mâine, la proba scrisă. Oamenii au uitat să încarce pe site-ul ministerului fie certificatul de căsătorie, fie nu au pus buletinul. Nu sunt greșeli foarte mari, dar având în vedere că metodologia spunea clar că sunt documente obligatorii, comisia de la nivelul Inspectoratului Școlar nu a putut să treacă cu vederea”, a spus Aura Danielescu, inspector școlar general de Timiș.

Cei 5 candidații „respinși” nu au avut oferta managerială, scrisoarea de intenție sau cererea. În cazul lor nu au lipsit documentele administrative, ci documentele care mergeau, mai departe, în evaluare. Miercuri, de la ora 10, începe examenul, care se va desfășura la Universitatea de Vest din Timișoara. Prima probă scrisă se va desfășura după tipul examenelor naționale (exemplu Bacalaureat, Evaluare Națională), cu supraveghere video, comisie de supraveghere și corectare. Examenul va fi sub forma unui test grilă.

Proba scrisă constă în rezolvarea în maximum 2 ore a testului-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Cu acest prilej vor fi evaluate aptitudinile cognitive şi competențele manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%.

Ulterior, la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie.

Interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului va fi în data de 18 noiembrie, iar depunerea contestaţiilor în 21-23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale vor fi în data de 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului, validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister este programată în data de 16 decembrie. Probele menționate sunt obligatorii.

LĂSAȚI UN MESAJ