Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici rămâne neschimbat până în primăvara lui 2017

180

De la 1 iulie 2016, prețul gazelor naturale din producția internă va stagna la valoarea actuală de 60 lei/MWh, până la data de 31 martie 2017.
Potrivit graficului prevăzut în anexa HG 488/2015, prețul gazelor naturale din producția internă trebuia să crească la valoarea de 66 lei/MWh, de la 1 iulie 2016.

Executivul a aprobat hotărârea prin care se modifică anexa HG nr. 488/2015 privind stabilirea prețurile de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2021, în concordață cu prevederile calendarului de eliminare treptată a prețurior reglementate pentru clienții finali.

Scopul stabilirii administrative a unui preț de achiziție pentru gazele naturale destinate consumatorilor menționați este acela de a proteja o categorie însemnată de clienți casnici de gaze naturale și de energie termică, de efectele negative ale procesului de liberalizare a pieței gazelor, generate de alinierea prețului gazelelor naturale la nivelul prețurilor practicate pe piețele europene.

Schimbările neprevăzute de pe piața resurselor energetice primare, inclusiv declinul abrupt al  prețurilor la țiței din ultima perioadă, au generat o conjuctură deosebită în piața românească de gaze naturale, unde prețurile administrative stabilite în conformitate cu prevederile legale, dar și cu acceptul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare internaționale, au devenit comparabile și, uneori, chiar mai mari față de prețurile pieței

Ministerul Energiei a solicitat din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei un studiu privind evoluția prețurilor incidente sectorului românesc al gaselor naturale, iar în urma analizei primite s-a constat necesitatea reevaluării prețurilor din producția internă cuprinse în graficul HG nr. 488/2015.

Astfel, noul act normativ aprobat a avut la bază următoarele considerente:
# în prezent, prețul de achiziție a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei este de 60 lei/MWh, iar – conform informațiilor furnizate de ANRE – în cazul în care acest preț ar crește la 66 lei/MWh, există riscul major ca acest preț să fie mai mare decât prețurile de import și majoritatea cotațiilor de preț de pe principalele hub-ri apropiate ca relevanță pentru piața românească.
# necesitatea unei abordări prudente din partea autorităților publice, astfel încât scopul declarat și unanim acceptat prin însăși legislația primară, și anume susținerea procesului de liberalizare a furnizării gazelor naturale fără a fi produse efecte negative majore la nivelul consumatorilor casnici, să poată fi dus la bun sfârșit.
# se constată o scădere constantă a consumului de gaze naturale, din cauza declinului consumului industrial dar şi datorită programelor de eficienţă energetică aplicate de către ambele categorii de consumatori, casnici şi non-casnici;
# s-a înregistrat o scădere a cererii de gaze naturale a producătorilor de energie electrică, pe fondul intrării pe piaţă a capacităţilor de producţie din surse regenerabile;
# procesul de dereglementare pentru consumatorii casnici este prevăzut a fi realizat până la data de 30 iunie 2021, conform prevederilor stipulate de Legea energiei electrice și a gazelor naturale;
# gradul redus de suportabilitate la nivelul clienților casnici, în ceea ce privește prețurile gazelor naturale plătite de populație.

Stocuri de gaze obligatorii pentru furnizorii din acest sector

Tot Guvernul a desemnat autoritatea competentă cu stabilirea nivelului minim al stocurilor de gaze pe care furnizorii trebuie să le înmagazineze, prin adoptarea unei Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

Cantitățile de gaze naturale, reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, vor fi stabilite anual, în condiții transparente și nediscriminatorii, prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Decizia se ia în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiții de continuitate și de siguranță.

În actul normativ sunt stabilite contravenții și cuantumuri ale amenzilor pentru furnizorii și operatorul de transport care nu constituie stocul minim de gaze naturale, pe care au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană. Amenzile variază între 400.000 de lei și 500.000 de lei și între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală. Prevederile referitoare la amenzi  sunt aplicabile după un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, prin publicarea în Monitorul Oficial al României.

Înmagazinarea gazelor naturale are ca scop asigurarea securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, armonizarea variațiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze disponibile și asigurarea în permanență a echilibrului fizic al Sistemului Național de Transport.

LĂSAȚI UN MESAJ