OFICIAL. Comuna Giroc are și steag. Cu multă pace, puritate și linişte…

573

Guvernul României a aprobat, la sfârșitul lunii iulie 2016, descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş.
Stema comunei Giroc, judeţul Timiş, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 366/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 3 iulie 2013.

Modelul steagului comunei Giroc, judeţul Timiş, are forma dreptunghiulară cu lăţimea egală cu 2/3 din lungimea acestuia.
Fondul modelului steagului este de culoare albă, iar marginile sunt paspoalate cu franjuri de culoare galbenă.
În centrul modelului steagului este imprimată stema comunei Giroc, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 366/2013.
S-a luat în considerare faptul că elementele însumate ale modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş, să nu aducă atingere simbolurilor naţionale şi să nu conţină simboluri naţionale ale altor state, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Fondul de culoare albă al modelului steagului, se spune, reprezintă pacea, puritatea, liniştea şi pune în evidenţă culorile stemei comunei Giroc, judeţul Timiş.

Proiectul modelului de steag al comunei Giroc, judeţul Timiş, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Giroc nr. 104/31.08.2015.
Proiectul de model de steag însoţit de un memoriu justificativ a fost avizat favorabil de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române prin adresa nr. 29/13.07.2016.

Stema comunei Giroc se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară, conform HG nr. 366/2013.
În partea superioară, în câmp auriu, se află un angrenaj de două roţi dinţate de culoare neagră (cea mare are 8 dinţi, cea mică are 4 dinţi).
În partea superioară, în câmp albastru, se află două fascii de argint, plasate în centrul partiţiei, având fiecare câte o linie mediană.
În vârful scutului, în câmp roşu, se află o liră de aur, înconjurată de o coroană de spice de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Roţile dinţate reprezintă faptul că localitatea se află într-o zonă industrială.
Cele două fascii semnifică râurile Bega şi Timiş, care străbat zona.
Lira de aur simbolizează tradiţia culturală a comunei.
Coroana cu spicele de grâu reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

LĂSAȚI UN MESAJ