Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a câștigat în 2015 doar… 1.144.069 lei!

82

BNR a făcut publice veniturile anuale nete aferente anilor 2009 – 2015 din declarațiile de avere ale membrilor CA aflați în funcție în această perioadă.

Veniturile anuale nete ale Guvernatorului Mugur Isărescu, conform declarațiilor de avere, sunt următoarele:

Anul realizării venitului (conform fișei fiscale)           
Venit net anual (lei)
2009    617.444    
2010    595.456    
2011    772.380    
2012    807.679    
2013    828.950    
2014    963.652    
2015  1.144.069

În cazul veniturilor încasate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, variația veniturilor , subliniază BNR, a fost determinată de factori de natură exogenă (reducerea salariilor nete cu 25% în 2010, creșterea veniturilor nete prin plafonarea CAS în 2011), de indexări salariale în linie cu rata inflației (anii 2009-2014), de acordarea participației la profit (excepție făcând anii 2009 și 2014) și de încasarea indemnizației de pensionare (o tranșă în 2014, două în 2015).

Din punct de vedere legal, BNR menționează faptul că acordarea indemnizației de pensionare de către BNR nu este condiționată de depunerea dosarului de pensionare.
Condițiile de acordare a indemnizației de pensionare sunt expres prevăzute în contractul colectiv de muncă al Băncii Naționale a României.
Totodată, se precizează că, până în prezent, Mugur Isărescu, deși avea dreptul legal, nu a formulat și nu a depus cerere privind acordarea pensiei la casa teritorială de pensii, potrivit art.103 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
În conformitate cu prevederile art. 104, alin. 2 al legii anterior menționate, pensia se plătește numai ulterior momentului depunerii cererii de acordare a pensiei, “Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii”.
Mugur Isărescu va putea primi pensia numai din momentul în care va depune cererea de acordare a pensiei și numai pentru viitor, nefiind îndreptățit să primească retroactiv sumele.

LĂSAȚI UN MESAJ