Ministerul Educaței, apel către unitățile de învățământ privind discriminarea în școli

131

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează pe site-ul său oficial, proiectul de ordin-cadru, privind interzicerea segregării şcolare. Documentul aduce o serie de noutăţi în ceea ce privește cadrul legal pentru combaterea şi prevenirea eficientă a segregării şcolare, extinzând sfera criteriilor în baza cărora segregarea şcolară va fi interzisă.

”Astfel, pe lângă criteriul etnic, sunt incluse şi criteriul dizabilităţii/al cerinţelor educaţionale speciale, criteriul statutului socio-economic al familiilor, criteriul mediului de rezidenţă şi cel al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei”, spune conducerea sistemului educational.

De asemenea sunt prevăzute o serie de obligaţii legale pentru diferitele structuri din sistemul de educaţie, care includ sancţiuni specifice pentru neîndeplinirea acestor obligaţii. A început să fie dezvoltat și rolul viitoarei Comisii Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune, precum şi relaţiile funcţionale dintre comisie, minister, inspectorate școlare județene şi comisiile şcolare permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

”Prevenirea şi combaterea segregării şcolare se vor face în conformitate cu metodologiile de monitorizare şi cu metodologiile de prevenţie/intervenţie specifice fiecărui criteriu posibil de segregare şcolară. Proiectul de ordin-cadru cuprinde definiţiile segregării şcolare pentru fiecare criteriu în parte şi stabileşte cadrul normativ care pemite unităţilor de învăţământ preuniversitar să asigure per ansamblu, în cadrul spațiilor sau în cadrul grupelor/claselor de acelaşi nivel, reflectarea echitabilă a diversităţii etnice, sociale şi culturale a comunităţii în care se află şi oferă contexte incluzive de învăţare pentru fiecare elevă sau elev din comunitate”, transmite Ministerul Educației.

LĂSAȚI UN MESAJ