Lansarea proiectului „Digitalizăm Vestul” la CCIA Timiș

53

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL în calitate de partener au organizat vineri o conferință de lansare a Proiectului „Digitalizăm Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini aferente sectoarelor economice, domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general vizează sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă și furnizarea serviciilor de formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale.
Durata proiectului este de 15 luni (3 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023) iar valoarea acestuia este de 4,819,007.40 lei.

Pentru început, managerul de proiect, Daiana Buzatu a prezentat cu amănunte importanța proiectului. Următoarea intervenție în discuții a fost a coordonatorului de proiect din partea partenerului S.C. DIACOSTAMPET SRL Petroșani, Andreea Mirabela Glăvan.
După câteva întrebări și răspunsuri legate de subiect și de necesitatea unei reale digitalizări cât mai eficient realizate au fost trase și câteva concluzii.

Daiana Buzatu și-a exprimat speranța că un astfel de demers ale cărui activități vor aduce beneficii directe atât companiilor cât și angajaților, în contextul în care competențele digitale sunt imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii.

LĂSAȚI UN MESAJ