28 C
Timișoara
sâmbătă 23 septembrie 2023

La Consiliul Judeţean Timiş se concediază! Vezi ce capete de directori sunt pregătite pentru ghilotina concedierilor!…

AdministrațieLa Consiliul Judeţean Timiş se concediază! Vezi ce capete de directori sunt...

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Sorin Grindeanu, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară pentru data de 28 octombrie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.      Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Judetului Timis, catre unele institutii publice de interes judetean.
2.      Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timişoara către Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timisoara.
3.      Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al Județului Timiș în domeniul public al Județului Timiș a europubelelor, containerelor tip clopot și a unităților de compostare individuală.
4.      Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de concesiune nr. 2013/19.02.2014, încheiat de către Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș, cu Societatea “Atlantis Telecom” SRL.
5.      Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unor mijloace de transport aflate in proprietatea Consiliului Judetean Timis catre autoritati publice locale din judetul Timis.
6.      Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
7.      Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii “Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019”.
8.      Proiect de hotarare privind modificarea Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
9.      Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de mandat pentru reprezentarea intereselor Judetului Timis in adunarile generale si consiliile de administratie si conducere ale societatilor si institutiilor in care Judetul Timis detine actiuni sau are interese patrimoniale.
10.  Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării unor structuri sportive în anul 2016, sesiunea a II-a.
11.  Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Agendei principalelor manifestari cultural artistice si de tineret in anul 2016, sesiunea a II-a.
12.  Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice pe anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
13.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2016.
14.  Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Timiş.
15.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș, prin Consiliului Judeţean Timiş, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Service Cons Prest S.R.L. Timișoara.
16.  Proiect de hotarare privind incetarea contractului individual de munca, prin concediere, a domnului Balasa Sergiu Cristian Director al Agentiei de Dezvoltare Economico – Sociala Timis.
17.  Proiect de hotarare privind incetarea contractului individual de munca, prin concediere, a domnului Tatar Gheorghe Director al Directiei pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis.
18.  Intrebări,  Interpelări.

Citește și :