ITM Timiș a amendat 26 persoane în 2015 pentru că au muncit fără… contract de muncă!

263

Se știe că, în România, în afara instituțiilor bugetare, care-și permit să respecte și să slalomeze prin hățișul legislației muncii, care reglează raporturile dintre angajat și angajator, în ceea ce privește firmele private există o adevărată zonă crepusculară.
Și dacă vine un inspector de la inspectoratele teritoriale de muncă să controleze și vrea neapărat să-și facă planul cincinal mai repede, nu pleacă până nu aplică o sancțiune.
Dar și viceversa este valabilă.
Poate pleca fără să vadă nimic, dă un avertisment așa de ochii lumii și toată lumea este mulțumită… Că o pace e mereu profitabilă, nu-i așa?

Serviciul Control Relații de Muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a efectuat, de-a lungul anului 2015, un număr de 4.186 controale, 1.166 angajatori sancționați, 1.511 sancțiuni.
Din care 397 amenzi în valoare de 2.781.100 lei și 1.114 avertismente scrise.

Iată topul principalelor probleme depistate la agenții economici de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș în 2015:
# 142 angajatori care practică munca fără forme legale de angajare sancționați cu amenzi în valoare de 2.110.000 lei
# 294 persoane depistate fără forme legale de angajare, din care tineri sub 18 ani – 5 persoane
# 31 angajatori care nu respectă prevederile privind munca de noapte; s-au aplicat 25 avertismente + 6 amenzi în valoare de 9.000 lei
# 76 angajatori care nu au dus la îndeplinire măsurile dispuse; s-au aplicat 56 avertismente + 20 amenzi în valoare de 115.000 lei
# 294 angajatori care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal; s-au aplicat 219 avertismente + 75 amenzi în valoare de 112.500 lei
# 123 angajatori care nu respectă prevederile privind munca suplimentară; s-au aplicat 80 avertismente + 43 amenzi în valoare de 65.500 lei
# 334 angajatori care nu respectă prevederile H.G. 500/2011 privind registrul de evidență a salariaților în format electronic; s-au aplicat 309 avertismente + 25 amenzi în valoare de 203.300 lei
# 113 angajatori care au lucrat în zile de sărbători legale; s-au aplicat sancțiuni: 109 avertismente + 4 amenzi în valoare de 20.000 lei
# 20 angajatori care nu respectă prevederile legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; s-au aplicat 6 avertismente + 14 amenzi în valoare de 6.500 lei.
# 6 angajatori care nu respectă prevederile Legii 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate; s-au aplicat 4 avertismente + 2 amenzi în valoare de 15.000 lei
# 236 angajatori care nu au trecută corect evidența timpului de muncă sau nu prezintă adeverințe medicale la angajare pentru salariați; s-au aplicat 198 avertismente + 38 amenzi în valoare de 57.000 lei
# 45 angajatori care au stipulat în contractual individual de muncă unele clauze contrare dispozițiilor legale în vigoare; s-au aplicat 41 avertismente + 4 amenzi în valoare de  8.000 lei
# 3 angajatori care nu respectă prevederile O.U.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României; s-au aplicat un avertisment + 2 amenzi în valoare de 20.000 lei
# 54 angajatori care nu au înmânat salariaților un exemplar din contractul individual de muncă; s-au aplicat sancțiuni: 44 avertismente + 10 amenzi în valoare de 15.000 lei
# 26 persoane care au acceptat să presteze muncă fără încheierea unui contract individual de muncă; s-au aplicat 26 amenzi în valoare de 14.500 lei
# 13 angajatori care nu respectă prevederile Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; s-au aplicat 13 avertismente
# un angajator care nu respectă prevederile H.G. 104/2007 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României; s-a aplicat un avertisment
# un angajator care nu respectă prevederile O.G. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulamentului privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora; s-a aplicat o amendă în valoare de 8.000 lei
# un angajator care nu respectă prevederile legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei salariatului; s-a aplicat o amendă în valoare de 1.500 lei
# 2 angajatori care nu respectă prevederile legale privind întocmirea adeverințelor de vechime pentru salariați; s-a aplicat un avertisment + o amendă în valoare de 300 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ