Începe înghesuiala firească a înscrierilor la Universitatea Politehnica Timișoara

156

În aceste zile se finalizează examenele de finalizare a studiilor liceale. Cei ce au muncit mult și constant în cei patru ani scurși se pot gândi la studii superioare la una din universitățile de prestigiu. Acestea asigură o mai serioasă oportunitate de a avansa în carierele viitoare.

Una din cele mai atractive universități rămâne în continuare Politehnica timișoareană.
Potrivit calendarului admiterii la Universitatea Politehnica Timișoara, miercuri, 11 iulie 2018, demarează înscrierile atât la facultățile la care se organizează concurs cu probe de verificare a cunoștințelor, cât și la cele la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:
• Acces la burse ale MEN (de performanță, de merit, sociale – între 580 și 1000 lei);
• Acces la burse speciale și de sprijin, oferite de universitate, pentru studenții cu venituri modeste sau performanțe școlare deosebite;
• Cazare în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie și spălătorie pe fiecare etaj);
• Masa la restaurantele studențești ale UPT, la prețuri subvenționate;
• Pregătire specială la matematică și fizică;
• Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Spania, Anglia, Olanda, Austria, etc);
• Acces gratuit la bibliotecile și bazele de date ale întregului centru universitar;
• Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studențească din țară (terenuri de fotbal, baschet și tenis, sală de sport, bazine de înot, pistă de atletism);
• Transport local și CFR gratuit.

Ca noutate, la admiterea din acest an se alocă 75 de locuri fără taxă pentru absolvenții liceelor din mediul rural, cu diplomă de bacalaureat. Aceștia vor beneficia și de facilități suplimentare, pe lângă cele acordate celorlalți studenți: cazare gratuită, timp de un an, în căminele din Complexul Studențesc; 10 tichete de masă gratuite, în fiecare lună, la restaurantele studențești ale UPT.

Alte facilități sunt acordate elevilor olimpici, care sunt admiși fără examen, cu media 10, și absolvenților de liceu cu media 10 la examenul de bacalaureat.

Pentru admiterea 2018 la ciclul de licență sunt scoase la concurs 2291 de locuri bugetate și 1137 de locuri cu taxă, repartizate pe facultăți după cum urmează:
• Facultatea de Automatică și Calculatoare – 450 de locuri bugetate și 256 cu taxă;
• Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – 125 de locuri bugetate și 65 cu taxă;
• Facultatea de Construcții – 212 locuri bugetate și 202 cu taxă;
• Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 296 de locuri bugetate și 125 cu taxă;
• Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică – 190 de locuri bugetate și 30 cu taxă;
• Facultatea de Management în Producție și Transporturi – 193 de locuri bugetate și 27 cu taxă;
• Facultatea de Mecanică – 440 de locuri bugetate și 197 cu taxă;
• Facultatea de Inginerie din Hunedoara – 180 de locuri bugetate și 90 cu taxă;
• Facultatea de Științe ale Comunicării – 100 de locuri bugetate și 110 cu taxă;
• Facultatea de Arhitectură și Urbanism – 105 locuri bugetate și 35 cu taxă.

Tot ca o noutate interesantă cadrele didactice ale universității vor asigura o pregătire suplimentară la unele materii la care se poate crede că sunt dificitari unii studenți. Măsura vine ca o formă de a încuraja tinerii ce se cred mai puțin pregătiți să nu abandoneze școala. Ei vor beneficia de cursuri și îndrumări mai cu seamă la fizică și matematică sau chiar și alte materii pe care le-au neglijat în liceu.

LĂSAȚI UN MESAJ