În atenția PFA-urilor! Persoanele fizice autorizate trebuie să depună declarația 600 până la sfârșitul lunii ianuarie

501

Persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activități independente și profesii libere trebuie să depună, la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), formularul 600 în baza căruia le va fi calculată contribuția pentru pensii datorată în acest an. Declaraţia a fost modificată recent, prin intermediul unui act normativ publicat la final de 2016 în Monitorul Oficial şi trebuie transmisă, în noul format, până cel târziu la 31 ianuarie.

Cine trebuie să depună formularul 600?

Potrivit legislaţiei în vigoare, formularul 600 se completează, şi în 2017, de către persoanele fizice care:

realizează venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real sau pe baza normelor anuale de venit;
îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
venitul lunar estimat a se realiza depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Baza de calcul pentru CAS nu poate să fie mai mică de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mare de echivalentul a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Iar cum câştigul salarial mediu brut are încă aceeaşi valoare stabilită în 2016, de 2.681 de lei, rezultă că baza de calcul nu poate fi mai mică de 938,35 lei, dar nici mai mare de 13.405 lei.

Prin urmare, o PFA care a avut anul trecut venituri sub plafonul minim de 938 de lei nu trebuie să completeze şi să depună declaraţia 600.

Totodată, sunt scutite de la obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, şi, implicit, la depunerea formularului 600, următoarele categorii de persoane:
– pensionarii;
– persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, cazul avocaţilor.

Declarația 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusă declarația este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuiește efectiv, în cazul în care diferă de cea de domiciliu. Formularul se poate depune și online de către contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnătură electronică.

Sursa: avocatnet.ro

LĂSAȚI UN MESAJ