Experții în accesarea de fonduri europene la mare căutare în Timiș

768

Perspectiva financiară 2014-2020 a Uniunii Europene prevede o nouă abordare în materie de programare strategică pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020. România va investi în obiective tematice ale strategiei Europa 2020, folosind resursele fondurilor europene structurale şi de investiţii, prin intermediul programelor operaționale 2014-2020.

În acest context, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în sprijininul celor interesați cu programe de formare dedicate accesării de fonduri europene ale căror obiective vizează cunoașterea cadrului programatic și instituțional de accesare, cunoașterea normelor legislative naționale și europene, evaluarea criteriilor de eligibilitate, cunoasterea etapelor realizării unui proiect și a regulilor de monitorizare și control, realizarea analizei cost-beneficiu conform cerințelor europene etc.
Astfel, CCIA Timiș lansează o nouă serie a cursului Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană (COR 242213), care va avea loc în perioada 30 mai – 3 iunie 2016 (de luni până vineri, între orele 16.00– 20.00), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT.
Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Cursul se adresează persoanelor care doresc să învețe să scrie și să acceseze proiecte cu finanțare europeană cât și instituțiilor și companiilor care doresc dezvoltare cu propriile forțe prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă, respectiv membrilor echipei de proiect care, la finalul cursului, vor obține competențe / abilități specifice, pentru un proiect de succes.
Cursul acoperă tematica necesară pentru scrierea unei cereri de finanțare și implementarea proiectului, indiferent de tipul de proiect sau sursa finanțării:
 Care sunt programele de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare a instituției /firmei;
 Care sunt pașii pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;
 Cum se completează o cerere de finanțare;
 Accesarea fondurilor europene și utilizarea lor corectă;
 Ce implică din partea instituției/firmei gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale?
 Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.
Se va lucra direct pe baza Ghidului Solicitantului. Traineri cu experiență în domeniu vor oferi consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, vor prezenta exemple de bună practică și vor răspunde întrebărilor și problemelor aferente tematicii. Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul dă posibilitatea conceperii unui proiect viabil pornind de la scopul și obiectivele aplicantului. Informații și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 104, sau la tel: 0372185 272, 0724 604 132, e-mail: anmluca@cciat.ro, anamaria.luca87@yahoo.ro. Ana Maria Luca, coordonator curs.

LĂSAȚI UN MESAJ