Doar în 809 comune din cele 2859 din România, oamenii n-au WC în fundul curții! Vezi care-i situația și în Regiunea Vest

349

Populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2015 a reprezentat 47,7% din populaţia rezidentă a României.
În anul 2015, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile  economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 313 municipii şi oraşe şi în 809 comune, spune Institutul Național de Statistică.
Ca o mențiune, trebuie spus că România are în prezent 103 municipii (exclusiv București), 320 de orașe și 2859 de comune.

Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2015, a fost de 31702,6 km,  din care 22984,4 km în municipii şi oraşe.
Comparativ cu anul precedent, în anul 2015, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 3043,1 km, respectiv cu 2007,2 km în mediul urban şi cu 1035,9 km în mediul rural.

În anul 2015, un număr de 9.471.584 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare (SC), aceştia reprezentând 47,7% din populaţia rezidentă a României.
În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare (SCE) a fost de 9.089.707 persoane, reprezentând 45,7% din populaţia rezidentă ţării.

După cum se poate observa în grafic, dar și în datele de mai jos, regiunea Olteniei este rămasă și mai în urmă în privința canalizării…
Locuitorii cu locuinţele conectate la canalizare şi la staţii de epurare, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2015, mii persoane:

Populaţia regiunii / Locuitorii cu locuinţele conectate la SC / Locuitorii cu locuinţele conectate la SCE

NORD-VEST    2586    1213    1203 mii persoane
CENTRU            2350    1349    1261
NORD – EST    3270    1100    1047
SUD-EST            2492    1255    1206
SUD-MUNTENIA    3061    1010    973
BUCUREŞTI-ILFOV    2284    1858    1796
SUD-VEST OLTENIA    2016    709    677
VEST            1812    978    927 mii persoane

SC – sistem de canalizare
SCE – sistem de canalizare prevăzut cu staţii de epurare

LĂSAȚI UN MESAJ