Controale severe la legumele și fructele în neregulă

167

În a doua parte a lunii noiembrie comisari de la Protecția Consumatorului Timiș au desfășurat acțiunea tematică de control privind modul in care se respectă prevederile legale privind protecția consumatorilor la comercializarea legumelor și fructelor proaspete în magazine alimentare, hipermarketuri, magazine alimentare precum și în piețele agroalimentare.
Controlul a urmărit în principal următoarele aspecte:
1. încadrarea în ,, cerințe minime de calitate” prevăzute în Anexa I Partea A din Regulamentul nr. 54312011. ,, Cerințe minime de calitate”, în limita toleranțelor admise produsele sunt: întregi, sănătoase,
curate, fără materii străine vizibile, fără dăunători, fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa,fără umezeală externă anormală, fără miros sau gust străin. Starea produselor trebuie să le permită: să reziste la transport și la manipulare, și să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.
2. Cerințe minime de maturitate: produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate; fructele trebuie să fie coapte. Dezvoltarea produselor și stadiul lor de maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere și atingerea unui grad de coacere satisfăcător.
3. Etichetarea: existența pe ambalajele de transport a informațiilor conform art. Il din Ordinul MapDR nr. 42012008, informațiile solicitate în mod special prin standarde de comercializare trebuie să fie prezentate în mod lizibil și vizibil pe una din părțile ambalajului, fie imprimate direct pe ambalaj sau bine atașate acestuia, informațiile fiind următoarele: ambalatorul, produsul, specia sau soiul, țara de origine, categoria de calitate, calibrul.
4. Condiții de expunere la comercializare.
5. Afișarea prețurilor.
Cu ocazia tematicii de control au fost verificați un număr de 30 operatori economici, constatându-se abateri de la legislația privind protecția consumatorilor la un număr de 18 operatori economici, s-au controlat 70.234 kg de legume și fructe, constatându-se abateri la 35.716 kg de legume și fructe.
Principale abateri constatate au fost:
– comercializarea legumelor și fructelor fără încadrarea în cerințele minime de calitate prevlzute in Anexa 1 din Regulamentul European nr. 54312017, adică, nefiind întregi, sănătoase, fiind afectate de putregai,
sau fiind improprii pentru consum.
– neinformarea consumatorilor cu privire la la țara de origine, categoria de calitate.
Pentru nerespectarea prevederilor legale privind protec{ia consumatorilor s-au aplicat un număr de 18 sancțiuni contravenționale, din care 3 avertismente și 16 amenzi contravenționale în sumă de 69.000 lei. În urma verificărilor s-a dispus măsura de oprire temporară de la comercializare a 35.716 kg produse, în valoare de 91.758 lei și s-a dispus măsura de oprire definitivă de Ia comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a 165 kg produse în valoare de 1100 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ