CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru finalul anului 2019

30

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada noiembrie-decembrie 2019 noi serii de cursuri acreditate, după cum urmează:
* MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)
Perioada: 11 – 26 noiembrie, după următorul program:
– 11-20 noiembrie -pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30-20:00)
– 21 – 26 noiembrie – pregătire practică (realizarea proiectului).
Formator: Monica MIȘCĂ
Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale și decoeziune europene„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.
Adresabilitate: Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștinte și abilități în domeniul managementului de proiect.
Formarea se axează în special pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat.
Cursul tratează modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.
Tematica: Cursul acoperă tematică necesară pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție.
Structura cursului: Management organizațional vs. management de proiect;
Managementul proiectului (ciclul proiectului PCM); Definirea proiectului; Planificarea proiectului; Implementarea proiectului; Surse și instrumente de finanțare; Cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana și România.
Cursul se finalizează cu examen, în prezența unei comisii ANC.
CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final de absolvire.

* SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)
Perioada: 18 – 27 noiembrie (luni – vineri, între orele 17.00-21.00)
Taxă de participare: 1000 lei / pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Responsabil de mediu„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.
Adresabilitate: Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.
În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii /producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, „Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. Art.22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.
Tematica cursului: Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu; Obligații legale în sarcina agenților economici; Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.
Reduceri generale la taxa de participare:
– 10% pentru membrii CCIAT;
– 10% pentru cel de-al doilea curs urmat la CCIAT într-o perioadă de 6 luni;
– 20% pentru cel de-al treilea curs urmat la CCIAT într-o perioadă de 6 luni . Reducerile nu se cumulează!
IMPORTANT!
Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.
Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.
Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-
219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info .
Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP.
Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ