CCIA Timiș lansează o nouă serie a cursului “Auditor Intern al Sistemului de Management al Calității”

103

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, anunță organizarea unei noi serii a cursului „Auditor intern al sistemului de management al calităţii”.

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii, din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.

În cadrul cursului vor fi abordate aspecte privind: Noţiuni generale privind calitatea; Principiile managementului calităţii; Cerințele noului standard ISO 9001:2015; Auditul calităţii (audituri interne, clasificarea auditurilor, etapele auditului intern, selectarea auditorilor, responsabilităţile personalului implicat în auditul intern, tehnici de comunicare, recomandări pentru auditat).

Auditorul în domeniul calității se ocupă, în principal, cu planificarea procesului de audit, colectarea și structurarea informațiilor specifice procesului de audit, analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management al calității, examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calității, întocmirea documentelor specifice procesului de audit.

Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al organizaţiei să ia deciziile necesare, respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării rezultatelor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale organizaţiei.

Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi constructiv, care nu are drept scop blamarea organizaţiei sau pedepsirea personalului auditat. Astfel, auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Perioada și locul de desfășurare:
– 22 mai – 07 iunie 2017 pregătirea teoretică (luni – vineri, între orele 1630-2030), Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroilor de la Tisa, Nr. 22.
– 08 iunie – 05 iulie 2017 pregătirea practică (realizarea portofoliului)

Lector: ing. Lucian TARABÎC, Director S.C. QUALITARIUM, consultant calitate, auditor de certificare TÜV Austria și Lloyd’s Register, cu o experiență de 20 ani în domeniu.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

***

Informații și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110 sau la tel. 0256 -219172, 0742/92 43 44, e-mail: mmuresan@cciat.ro, Milena Mureșan – organizator curs.

(P)

LĂSAȚI UN MESAJ