Calitatea vieții copiilor cu nevoi speciale, în atenția CJ Timiș

80

Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”, se implică într-un proiect amplu de îmbunătățire a cadrului legislativ, pentru sporirea calității vieții copiilor cu nevoi speciale, respectiv a familiilor acestora.

Centrul „Speranța”, organism finanțat de CJ Timiș, recunoscut la nivel național ca model de bune practici în asigurarea de servicii pentru copii cu cerințe educaționale speciale, a fost implicat la începutul acestei săptămâni într-o întâlnire a Grupului de lucru din Regiunea Vest, desfășurată în cadrul proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist”, implementat de Asociația Help Autism București. Au participat 16 specialiști în domeniul autismului atât din cadrul unor instituții ale statului, cât și din cadrul organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii de recuperare pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (TSA).

„Suntem bine ancorați în tot ceea ce înseamnă acordarea celor mai bune servicii tinerilor cu nevoi speciale. Ne bucurăm să fim parte a procesului de îmbunătățire a legilor, astfel încât să răspundem prompt nevoilor acestor tineri. De multe ori, nu banii sunt problema, ci limitările legislative. Cunoscând activitatea celor de la ‹‹Speranța››, sunt convins că vom vedea în curând rezultate importante din cadrul acestui proiect”, spune președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Proiectul, derulat la nivel național, își propune să creeze o rețea de colaborare între instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale care se ocupă de copiii cu tulburare din spectrul autist. Vor fi realizate schimburi de bune practici, organizate întâlniri regionale, conferințe.

„Important este faptul că s-au pus bazele constituirii unei rețele la nivel național, alcătuite din ONG-uri și instituții publice, care-și propune îmbunătățirea cadrului legislativ, în contextul elaborării și asumării de către Guvernul României a Planului Național pentru Autism 2020-2022. După dezbaterile din cadrul întâlnirii, CRAE Speranța a fost gazdă pentru participanți, care au vizitat instituția noastră”, a spus directorul Centrului de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”, Elena Petrică.

Asociația Help Autism București este parte a unei comisii guvernamentale, fiind astfel consultată în toate problemele care vizează programele destinate copiilor și persoanelor cu tulburări din spectrul autist. Toate propunerile discutate la nivelul fiecărei regiuni vor fi înaintate către această Comisie, urmând ca ulterior să facă obiectul unor acte normative sau modificări, completări la cele existente în prezent, și care să vizeze domeniile educație, sănătate, protecție socială.

„Numărul crescând de copii diagnosticați cu TSA face aproape imposibilă acoperirea cu servicii de îngrijire la nivel național fără un sprijin susținut din partea statului. Proiectul are menirea de a aduce împreună experiența ONG-urilor și capacitatea instituțiilor statului de a oferi o viață mai bună tuturor persoanelor care luptă cu tulburarea de spectru autist. Dorim să elaborăm propuneri la politicile publice inițiate de Guvern în ceea ce privește problematica autismului în România, astfel ca, la finalul acestui proiect, să putem obține un cadru legal îmbunătățit: gratuitate pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale, dar și o dezvoltare a competențelor profesionale și schimbare în statutul terapeuților implicați în procesul de reabilitare a copiilor diagnosticați cu TSA”, spun reprezentanții Asociației Help Autism București.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), inițiat de Asociația Help Autism.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ