Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare finanțează un liceu de Top din Timiș!

127

Ani de-a rândul, o unitate de învățământ din muncicipiul Lugoj a dat ”clasă” liceelor din Timișoara și județ, ba chiar și multora din țară. Colegiul Naţional ”Coriolan Brediceanu” din Lugoj a semnat recent cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, acordul de grant pentru implementarea proiectului ”Brediceanu – Paşi spre excelenţă”, finanțat din Schema de granturi pentru licee, care se derulează în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar – ROSE.

Proiectul este finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. El a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al României, acela de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe.

ROSE face astfel parte din Programul Național al MEN ”Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia ministerului de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățământul terțiar pentru populația României.

Suma de 70.000 de euro, care constituie obiectul acordului de grant semnat de conducerea colegiului lugojean va fi repartizată în tranşe, pe următorii patru ani şcolari şi va fi utilizată pentru activităţi pedagogice şi de sprijin, activităţi extracurriculare, dar şi pentru dotarea şcolii, toate urmărind atingerea obiectivului general al proiectului – creşterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat.

”Implicarea în proiecte europene a făcut parte din obiectivele pe care mi le-am propus când am preluat conducerea colegiului. Iată că după ce am avut rezultate foarte bune la Bacalaureat, la Evaluarea Națională, dar și la diversele olimpiade și concursuri școlare la care elevii noștri au participat, am reușit să demarăm și acest proiect. Ne propunem ca acest proiect să contribuie la combaterea absenteismului în rândul elevilor de liceu, sporirea interesului lor pentru studiul disciplinelor de examen şi creşterea la peste 90% a ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat”, a declarat pentru Redeșteptarea prof. dr. Aurelian Sima, directorul Colegiului Național ”Coriolan Brediceanu”.

Beneficiarii direcţi sunt elevii ciclului liceal, în special cei de clasa a XII-a, pentru care vor fi organizate ateliere de lucru pe disciplinele la care se susţin probe în cadrul examenului de bacalaureat, în scopul sistematizării cunoştinţelor şi al dezvoltării de conexiuni interdisciplinare, desfăşurate într-o atmosferă non-formală şi utilizând tehnica modernă, activităţi extracurriculare şi programe de consiliere şi dezvoltare personală.

Beneficiarii indirecţi sunt părinţii elevilor, care vor fi sprijiniţi în demersul de a avea copii cu o educaţie de calitate, finalizată cu diploma de bacalaureat şi şanse mai mari de admitere la studii superioare, profesorii, care vor avea ocazia să organizeze activităţi interesante de remediere, extracurriculare şi de sprijin în beneficiul elevilor de liceu, universităţile şi instituţiile de învăţământ superior din zonă, care vor avea mai mulţi potenţiali studenţi, întreprinderile şi instituţiile locale, care vor avea ocazia să angajeze personal cu studii cel puţin medii, comunitatea locală, căreia îi va creşte nivelul intelectual, ştiinţific şi cultural.

La nivelul județului Timiș doar 12 unități de învățământ vor primi granturi în acest proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ