Asociațiile și fundațiile române trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru acordarea subvențiilor

224

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 101/20.09.2016 s-au aprobat procedurile de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local, în anul 2017, pe baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu Normele metodologice aprobate prin H.G.1153/2001, ce conține următoarele anexe:

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei;
2.Grila de Evaluare și Criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor;
3.Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2017, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială.
4.Serviciile complementare și modalitatea de subvenționare a acestora.

A fost aprobată și constituirea Comisiei de Evaluare și Selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,care pot primi subvenții de la bugetul de stat. Vă recomandăm să accesați site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea Hotărâri Consiliul Local aprobate în luna septembrie 2016.

Documentele care vor fi depuse în vederea solicitării subvenției de la bugetul local pentru anul 2017 sunt:
1.Cererea de solicitare a subvenției conform modelului prevăzut în anexa nr.1 de la Normele de aplicare ale Legii 34/1998;
2.Anexa A la cerere ”Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială” pentru fiecare tip de serviciu pentru care se solicită subvenția;
3.Anexa B la cerere ”Date privind bugetul unității de asistență socială pe anul 2017” pentru fiecare tip de serviciu pentru care se solicită subvenția;
4.Raportul privind activitatea asociației sau fundației în domeniul asistenței sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
5.Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licența de funcționare și alte documente care dovedesc dreptul asociației sau fundației de a acorda servicii sociale (în copie)
6.Dovada dobândirii personalității juridice;
7.Ultimul bilanț contabil înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice;
8.Balanța de verificare la data de 30 septembrie a anului curent (în copie);
9.Dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;
10.Dovada privind situația juridică a sediului unității de asistență socială (în copie);
11.Autorizația sanitară de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent (în copie);
12.Opis.

Documentele se depun în două exemplare, în plic (pachet) închis la Registratura Primăriei Muncipiului Timișoara, camera 12 până în data de 31 octombrie 2016, la ora 15,00.

LĂSAȚI UN MESAJ