20 milioane euro pentru cooperarea transfrontalieră cu Serbia la dispoziția Bănățenilor

103

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de  Autoritate de Management, a lansat cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Evenimentul a fost marcat până și în ședința de astăzi a Consiliului Local Reșița, consilierul Nadia Potoceanu atrăgând atenția primarului Ioan Popa să se pregătească pentru scrierea și depunerea cât mai multor proiecte, mai ales în ceea ce privește școlile.

Cu un buget de aproximativ 20 milioane de euro, acest apel are termen limită pentru depunerea proiectelor data de 30 martie 2018. În cadrul său, vor putea primi finanțare proiecte pe patru axe prioritare, în domenile: promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii (6,73 mil. euro), protecția mediului și managementul riscurilor (9,81 mil. euro), mobilitate şi accesibilitate sustenabile (2 mil. euro), atractivitate pentru turism sustenabil (1,72 mil. euro) ș.a.

Finanţarea va fi asigurată prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare IPA II (maxim 85%), contribuţia naţională de la bugetul statului român (13%) și contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/ sau a beneficiarilor sârbi (minim 15%).

Primarul Ioan Popa a răspuns și el că pentru Primăria Reșița programul este o prioritate, că se pregătesc deja trei proiecte cu parteneri sârbi chiar de către municipalitate dar că și școlile sunt încurajate să scrie și să depună asemenea proiecte, găsind inclusiv susținerea tehnică și de specialitate la Primăria Reșița. Cât privește proiectele municipalității, edilul spune că pe un asemenea proiect se intenționează dotarea SVSU și a municipalității pentru a interveni în situații de urgență, la dezăpeziri dar și utilaje sau echipamente de salvare.

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia face parte dintre cele 12 programe de cooperare teritorială europeană gestionate de MDRAPFE în perioada de programare 2014-2020. Acesta continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) îndeplinește rolul de Autoritate de Management, Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europene din Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara. Auditul la nivelul Programului este realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

 

LĂSAȚI UN MESAJ