„Vestul calificat’ , un nou proiect pentru profesionalizarea angajaţilor din regiune, lansat de CCIAT VIDEO

83

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă un mai vechi demers început cu un timp în urmă, de a oferi agenților economici nu doar facilități direct dar și de a se implica în calificarea corespunzătoare a forței de muncă. Acum, la început de an, vor porni două proiecte majore cofinanțate din Fondul Social European pentru ridicarea nivelului n calificare al personalului în diverse domenii.

Banii vor veni prin AXA a III-a „Locuri de muncă pentru toți”,ce se referă la Programul Operațional pentru CApital Uman pe perioada 2014-2020. La lansarea Proiectului „Vestul Calificat” a luat parte o echipă de proiect a cărei manager va fi Cătălina Anamaria Culda. Ei au oferit date despre acest nou demers de instruire a personalului din companii.
Partenerii CCIA Timiș sunt două firme din județul Hunedoara (EUROJOBS și ART FOREST COMPANY SRL) dar la cursuri se vor putea înscrie doritori de oriunde din cele patru județe din regiune. Proiectul are o durată de 18 luni: 22 noiembrie 2019 – 21 mai 2021, iar valoarea totală a proiectului este de 4,641,485.78 lei, din care, cea nerambursabilă din FSE: 3.829.149,56 lei.

Din grupul țintă fac parte 330 persoane angajate care se încadrează în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională (calificare/recalificare, perfecționare/specializare) și 36 de IMM-uri din Regiunea Vest.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea numărului de angajați din Regiunea Vest care beneficiază de oportunități de învațare pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea abilităților de munca necesare în economia secolului XXI, in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională și activități de dezvoltare personală și profesională unui număr de 330 angajați ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum și prin elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, pentru 36 firme din Regiunea Vest, intervenție materializată pe perioada a 18 luni.

Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:

  • Creșterea oportunităților de învațare pe tot parcursul vietii pentru angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domenile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin desfășurarea unei campanii de informare a 400 de angajatori din Regiunea Vest, privind importanța participarii angajaților la programele de formare profesională adaptate nevoilor de dezvoltare a abilitaților de muncă în economia secolului 21.
  • Îmbunătățirea abilităților de muncă necesare în economia secolului 21, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in corelare cu domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională pentru 300 angajați și certificarea a 91% dintre participanți (273 persoane).
  • -Recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, pentru 30 angajați și certificarea a 91% dintre participanți (28 persoane).
  • Sprijinirea a 36 întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru crearea de programe de formare profesională de învățare la locul de muncă, din care minim 4 intreprinderi vor introduce programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului. Indiferent de tipologia lor, majoritatea ocupațiilor au înregistrat schimbări în conținutul muncii, principalii factori generatori fiind adaptarea la nevoile clienților, creșterea competiției și retehnologizările. Retehnologizările au jucat un rol foarte important în modelarea sau redefinirea conținutului ocupațiilor „dominante, precum și a celor care „și-au modificat semnificativ conținutul. Firmele trebuie să răspundă zilnic provocării de a realiza un echilibru între nevoile organizației (precum productivitatea, termenele strânse de livrare, satisfacția clienților, creșterea cotei de piață, inovarea) și nevoile și interesele angajaților (precum învățarea și formarea continue, ameliorarea competențelor profesionale, dezvoltarea carierei și un mai bun echilibru între viața profesională și cea personală.

În acest context, acțiunile–cheie care pot susține adaptarea lucrătorilor și întreprinderilor la schimbare au în vedere sprijinul pentru dezvoltarea activităților în special în sectoarele emergente cum ar fi economia verde, protecția mediului, sectoarele creative și culturale, agricultura ecologică, sectorul social, componente auto și TIC, sensibilizarea agenților economici cu privire la egalitatea de șanse între femei și barbați și concilierea vieții profesionale cu cea privată, adaptarea la schimbări a întreprinderilor și lucrătorilor prin programe de formare profesională continuă care sa le furnizeze competențele necesare practicării ocupațiilor care și-au schimbat conținutul sau a celor nou apărute ca urmare a introducerii progresului tehnologic, creșterea mobilității transnaționale a forței de muncă, dezvoltarea competențelor digitale și anticiparea necesarului de formare a lucrătorilor

Un astfel de curs, pus la dispoziţie gratuit de către CCIA Timiş, ar costa firmele între 800 – 1.000 de lei pentru fiecare angajat.

LĂSAȚI UN MESAJ