Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, bastion al tehnologiilor avansate, este și campioană la atragerea de fonduri VIDEO

141
Vremurile se schimbă ca și oamenii. Totul evoluează. A cam trecut vremea universităților în care magistrul stătea la catedră și dicta lungi și plicticoase formule și generalități abstracte. Iar învățăcelul statea cuminte în bancă și căuta să nu ațipească. Acum studenții sunt cooptați în colective de cercetare și sunt parteneri cu drepturi depline în tot ce intreprinde universaitatea.
Acest nou tip de învățământ ce iese din vechile tipare dar se apropie de realele nevoi ale comunității este aplicat cu mult succes de mai mult timp de Universitatea ce pregătește specialiștii de mâine ai câmpului și al industriilor alimentare. În Aula Magna a Universității de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului Timișoara, a avut loc o conferință internațională mai atipică. Deși au participat peste 400 de specialiști din lumea largă din 25 de țări doar foarte puțini din ei se aflau efectiv în sală. Prin intermediul tehnologiilor moderne atât de accesibile acum cei mai mulți din participanți au prezentat lucrări și au fost prezenți la discuții de la distanță.
Video aici:
Tema aleasă a fost extrem de generoasă, atingându-se cam toate problemele legate de o dezvoltare sustenabilă a tot ce ține de viitorul omenii din punct de vedere multidisciplinar.
Tot cu acest prilej conducerea universității a ținut să prezinte cele mai importante proiecte în acere sunt implicați acum în acest moment dar și o Strategiei de Cercetare – Dezvoltare – Inovare a USAMVBT pentru perioada următoare cuprinsă între anii 2021-2027. Conform profesorului Alin Cosmin Popoescu, rectorul universității, se dorește o cât mai aplicată colaborare cu toți cei interesați de oferta de cercetare și inovare a școlii bănățene a pământului.
Video aici:
Partenerii pot fi atât agenți economici privați cât și instituții ale statului cum ar fi primării, consilii locale ori județene. Acestora USAMVB le poate oferi concursul propriu dar să nu uităm că dânșii sunt și instituție integratoare a stațiunilor de cercetare de la Lovrin, Miniș ori Caransebeș. Și acestea pot aduce un aport important la dezvoltarea a noi soluții în științele agricole. Proiecte noi sunt o sumedenie atât în lucru cât și în stadiu de aprobare. Dar profesorul Popoescu a ținut să vorbească de trei din cele mai importante investiții.
Sunt așteptați nu mai puțin de 44 milioane de euro ce vor veni în urma unei cereri de finanțare pentru un proiect complex ce are în vedere studiul geneticii din România. Se vor cerceta și stoca cele mai valoroase gene din diverse organisme vii ce pot ajuta la ameliorarea agriculturii românești.
Un alt mare proiect dorit de Universitatea de Agronomie este realizarea unui Bussines Center ce va facilita alăturarea într-un hub de cercetare și inovare a tuturor forțelor științifice ce va avea și un scop practic de valorificare eficientă a cercetărilor teoretice. Acest centru se vrea a fi un adevărat magnet pentru tinerii specialiști, deja consacracrați sau în curs de afirmare, ce pot găsi acolo un mediu excelent de muncă în domeniile lor. Toți acești tineri specialiști nu-și vor mai împrăștia forțele și talentul în alte zone ci vor putea studia chiar aici la noi în zonă.
Una alt mare proiect, de data aceasta cu o foarte mare aplicabilitate practică, este cel facilitat de câștigarea unei importante finanțări de la guvernul norvegian în valoare de peste cinci milioane de euro, ce va permite instalarea uneia din cele mai moderne centrale de biogaz în incinta universității din Calea Aradului. Acesta va folosi tot ce este deșeu vegetal biodegradabil, dejecțiile animale de la grajduri, chiar nămoluri de la stațiile de epurare, deșeurile alimentare de la cantine pentru a transforma totul în gaz metan. Astfel se va obține o sursă de energie curată „verde” ce va duce implicit și la reducerea poluării. Materia rezultată după fermentare este total inofensivă și va fi folosită ca fertilizant de soluri în horticultură, gradinărit sau chiar culturile mari din câmp.
Proiectul este în stare destul de avansată și, dacă nu întâmpină dificultăți, la jumătatea anului viitor va fi dat în funcțiune. Universitatea va beneficia de un aport substanțial de energie din stația de gaz metan dar la aceasta se vor adăuga și baterii de celule fotovoltaice instalate pe toate acoperișurile căminelor din campului universitar. În timp se va putea chiar pompa energie și în sistemul național de distribuție. Se urmărește și o colaborare cu regia locală de apă și canalizare ca să fie folosite și nămolurile rezultate de la stația de epurare a orașului ce astfel se va transforma în pământ pentru flori.
Cu ocazia prezentării planurilor de viitor ale universității au fost aduse în față și produse ce se fabrică deja în mod constant în laboratoarele școlii. A fost prezentat cam tot ce este mai nou și mai bun din ce se în fermele specializate. Deși par banale, au fost atinse se țeluri mult mai simple dar de mare impact în acestă perioadă de pandemie. Universitatea, prin laboratoarele proprii, a realizat on seamă de soluții dezinfectante ce respectă noremele cerute de Organizația Mondială a Sănătății, dar mai au în componență și substanțe din gama uleiurilor volatile bactericide ce sporesc efectele soluțiilor. Acestea sunt folosite pe scară largă în universitate și aduc o substanțială economie după cum ne explică profesor doctor Izidora Radulov prorector unității de învățământ.

A mai fost discutată, cu această ocazie, faptul că USAMVBT aduce din acest an universitar, ca modalitate de implicare directă și responsabilizare a studenților atribuirea unor suprafețe de teren agricol pe care studenții o vor cultiva. Urmează în anii următori o competiție a celor mai bune, aspectuoase produse agricole din vestul țării.„O conferința care la momentul acesta se derulează în Aula Magna. Sunt prezenți fizic puțini, dar on-line colegi de la alte universități din 25 de țări. Fizic este colegul nostru din Haiti, Guzman Timothy ti ce tocmai a avut o prezentare interesantă.

Conferința are ca punct principal cercetarea din universitatea noastră, și în mod special se adresează comunității timișene, instituțiilor publice și companiilor private prin strategia de cercetatre a universității noastre pentru următoarea perioadă. Mă refer exact la exercițiul acesta de aplicări pentru finanțări europene programul 2021 – 2027”.Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I ” este una din cele mai importante bastioane ale implementării noilor proiecte ce absorb o însemnată sumă din finanțările europene. Dar pe lângă acestea și fondurile românești se cheltuie cu mare folos. Este un bun exemplu de unitate de învățământ ce se apleacă în egală măsură asupra educării dar și a cercetării cu rezultate practice aplicabile imediat în economie.

Câte exemple de acest fel ne dă prorectorul Isidora Radulov în discuția prilejuită de recenta Conferință Internațională interdisciplinară de dezvoltare sustenabilă.
„Este foarte important să cunoască toată lumea cu ce ne ocupăm noi. Acum avem în derulare a treia ediție a conferinței multi disciplinare de dezvoltare durabilă. Conferința se dezvoltă de la an la an. Avem speekeri din Statele Unite, din Marea Britanie. Am mai avut un speeker de la universitatea Sorbona. Apoximativ 400 de participanți din 25 de țări din toată lumea.
Dar să vă prezint institutul noastru de cercetări. Institutul are două mari secțiuni: bioinginerie și biosecuritate cu mai multe sub domenii:
– agricultură inteligentă, nanotehnologii, tehnologii noi și emergente și bioinginerii animaliere. Dar de asemenea șa parte de Biosecuritate ne ocupăm  și de:
– mediu, energii și schimbări climatice
– securitate alimentară
– Sănătate
– geomatică
În ceea ce privește sănătatea, am depus o serie de eforturi acum în perioada COVIS. Am donat o parte din echipamentele pe care le avem mai multor spitale din județul Timiș. În momentul de față avem echipamente donate la spitalui „Louis Țurcanu” la spitalul municipal din Lugoj. Am mai avut și la centru regional de sănătate publică…
Dar de asemenea am început să dezvoltăm o serie de produse pentru dezinfecție. În special pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor pe bază de uleiuri din plante medicinale cu efect antibacterian. În mod special ne-am orientat către partrea aceasta de Covid…Dezinfectanții sunt toți pe bază de uleiuri esențiale bineînțeles cu respectarea rețetei Organizației Mondiale a Sănătății, la recomandarea lor,  la care noi am adăugat produsele noastre din plante medicinale cultivate în cadrul universității.  Chiar și săpunuri de diferite sorturi sunt produse de noi.
Tot la institutul de cercetări ne ocupăm și de parte de panificație. Pentru că avem o linie de panificație obținută prin proiect. Se produc tot ce se vede și se poate degusta de oricine. Linia este autorizată din punct de vedere sanitar-veterinară. Are toate drepturile de funcționare și ne dorim pe viitor să ne dezvoltăm cu produse specifice anumitor nevoi cum sunt produse dietetice, produse dedicate celor ce suferă de intoleranță la gluten, pentru boala celiacă, produse cu diverse adausuri de plante pentru diferite afecțiuni…
Tot acolo vom dezvolta și o linie de produse de carne. Momentan încă se mai lucrează puțin la ea. Dar sperăm ca cel târziu la finalul acestei luni și linia de carne să fie finalizată” a dat detalii succintwe despre institutul de cercetare al universității prorectorul Isidora Radulov.
Iar despre proiectele în care este implicată universitatea a ținut să mai adauge unele remarci bine venite prorectorul Radulov.
În momentul de față universitatea noastră are în derulare proiecte de cercetare – inovare în valoare totală a lor este cam la 50 milioane de lei numai pntru acest an calendaristic (2020).
Avem de la:
– Interreg- IPA ( Cross-border Cooperation Programe) România – Serbia, pe fonduri structturale chiar șase proiecte. majoritatea dedicate studenților noștrii. Prin unul chiar refacem biblioteca, o reamenajăm astfel în condițiile acestea de digitalizare studenții să poată acces la toată informația în mod electronic.
– Avem proiecte cu Ministerul Educației și Cercetării finanțate de Consiliul Național al Finanțării învățămânutului superior.
– De asemenea avem importante proiecte din casdrul Erasmus Plus, atât cele de tip KA 1 prin care asigurăm mobilități pentru cadrele didactice, studenți și cercetători. Atât mobilități cât și acceptăm cercetători, profesori din străinătate care vin să predea la noi în universitate ( sau să facă cercetare) dar și colegii noștrii precum și studenții pot merge oriunde în lume pentru a face schimb cultural dar și metode de educație.
– Mai sunt proiectele Erasmus KA 2 ce sunt de educație și cercetare. Sunt proiecte prin care pe baza cercetărilor noastre educăm efectiv oameni din industrie, alimentară, agricultură pe ceea ce facem noi în cercetare, în produse inovatoare toate din cadrul universității” a mai explicat profesorul Isidora Radulov.
„Un  alt proiect foarte important pentru noi, pentrtu că universitatea noastră are și un centru de transfer tehnologic în care tot ce facem în institutul de biosecuritate și biotehnologii, ne dorim să fie transferat către mediul economic, este acest proiect pe care l-am depus în cadrul programului POR. Noi deja obținem niște produse alimentare funcționale, produse pentru dietetici pe care le vom transfera în practică firmelor partenere în acest proiect. Un alt proiect foarte important este cel referitor la biosecuritatea infrastructurii critice din domeniul agroalimentar în regiunea de vest în care avem parteneri, în primul rând, Consiliul Județean, ca și toate institutele de cercetare din regiune cum e Stațiune de Cercetări de la Lovrin și nu numai. Ca scop, este realizarea unui parc științific tehnologic. De asemenea realizarea unei baze de date genetice ce este foarte important pentru noi. Avem o serie de plante ce sunt autohtone care în momentul de față nu se mai folosesc deși sunt aclimatizate pentru zona noastră. Nu întotdeauna ce importăm din străinătate este și aclimatizat și nu dă tot timpul rezultatele cele mai bune.
Avem o linie de tomate care este autohtonă și acum este un produs omologat și foarte căutat pe piață. De asemenea se va asigura un management al apei dar cel mai important este realizarea parteneriatele de educație, cercetare și suport tehnic cu tot ce poate universitatea noastră oferimediului economic. Ca valoare totală acest proiect este 43,8 milioane de euro” a mai adăugat doamna Radulov.
Strategia pentru următoarea perioadă financiară a fost tema abordată de doctorul Gabriel Fischer.
„Această conferință ne poziționează ca un jucător foarte important ce are foarte multe în plan pentru următoarea perioadă 2021 – 2027 în piața de cercetare inovare din Timișoara, mai ale în condițiile în care domeniul nostru face parte din domeniile de specializare inteligentă, respectiv al domeniului bio economic cu specializare în agroalimentar. În acest sens am realizat o resetare a unității de management de proiect prin faptul că intenționăm să aducem în cadrul acestei echipe foarte mulți studenți și foarte multe cadre didactice. Scopul nostru fiind de a reuși să depunem cel puțin un proiect pe fiecare axă de măsuri pentru care noi, universitatea, suntem eligibili. E vorba atât de universitate cât și institutele de cercetare din cadrul acesteia… În acest sens am realizat o strategie referitoare la viitoarele direcții în care dorim să obținem finanțare. Această strategie a fost cadrată pe formatul celor cinci obiective principale pe care le are Comisia Europeană pentru exercițiul financiar 2021 – 2027 respectiv:
-o Europă mai inteligentă,
– o Europă mai verde,
– o Europă mai conectată, (ne referim la conectivitate pe parte de IT regional)
– o Europă mai socială,
– O Europă mai apropiată de cetățeni.
În acest sens am dezvoltat niște priorități extrem de importante care reprezintă practic punctul de plecare în politica pe care o vom derula în următorii șapte ani.
Deci în următorii ani încercăm să atragem cam 100 de milioane de euro” ne introduce în strategia universității profesorul Gabriel Fischer cel ce răspunde de managementul proiectelor.

LĂSAȚI UN MESAJ