Timişoara serbează 1 Mai doar cu picnic, nu şi cu grătare. Amenzi mari pentru cei care nu se conformează

495
1 Mai se apropie cu repeziciune, iar autorităţile din Timişoara au câteva recomandări pentru cei care doresc să sărbătorească în aer liber, în oraş. În niciun parc sau spaţiu verde din municipiul de pe Bega nu este voie să se facă grătare, dar există câteva locuri unde se poate ieşi la picnic.

Dacă doriţi să staţi cu pătura pe iarbă şi să luaţi o gustare, o puteţi face în Parcul Carmen Sylva (Doina), Parcul Uzinei şi parcul Karlsruhe (Bihor). Potrivit legii, nici la Pădurea Verde nu este permisă aprinderea focului. De asemenea, sunt câteva reguli pe care timişorenii trebuie să le respecte:

a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă; e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective; f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate; i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic.
Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;
k) să nu hrănească animalele sălbatice;
l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m) să nu posteze semne sau mesaje;
n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic.

Nerespectarea prevederilor prezentei legi se sancţionează cu amendă de până la 3.000 lei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ