Sunteți tineri și vreți o locuință? Nu ratați ocazia! Ne îndeamnă autoritățile locale, care ne spun și cum să acționăm

236
proiect casa mica tip Cernica-G4

Sunteți tineri și vreți să vă construiți o casă în 2017? Profitați de posibilitatea acordată de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Potrivit acestei Legi, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani pot fi beneficiarii unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală dacă îndeplinesc următoarele condiții: să aibă cel puţin 18 şi cel mult 35 de ani; la data depunerii şi la data rezolvării solicitării nu trebuie să deţină casă sau teren destinat construirii unei case.

Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, sau municipiului în care este situat terenul. Actul normativ prevede că atribuirea terenurilor este făcută într-o anumită ordine de prioritate, în funcţie de criteriile aprobate de fiecare consiliu local, iar suprafeţele terenurilor solicitate de tineri sunt acordate ţinându-se cont de localitatea din care provin aceștia, astfel: suprafaţa minimă de150 de metri pătraţi, iar cea maximă – de 300 de metri pătraţi pentru municipii şi sectoarele Bucureştiului; între 250 şi 400 mp, în cazul oraşelor; între 250 şi 1.000 mp, în cazul comunelor și satelor.

Cererea de atribuire a terenului se poate depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care îşi are domiciliul solicitantul şi trebuie să cuprindă: numele şi prenumele solicitantului, precum și domiciliul acestuia. La cerere, se anexează: o copie de pe certificatul de naştere; o copie de pe cartea de identitate; o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; o declaraţie similară se depune şi la data rezolvării cererii.

Autorităţile locale au dreptul să stabilească şi unele criterii suplimentare. Potrivit normelor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, autoritățile locale au obligația să inventarieze anual terenurile ce pot fi atribuite tinerilor, să le valideze prin hotărâre a consiliului local, după care să le afișeze  la sediul consiliului local, spre informarea cetățenilor cu privire la acestea.

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991,  prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

LĂSAȚI UN MESAJ