Statul român finanțează IMM-urile din zona de vest cu maxim 40%

186

Șeful OTIMMC Timişoara, Adrian Pășcuță, a participat la reuniunea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor. Principalul punct discutat a fost analiza unei scheme noi de ajutor de stat, schemă prin care urmează să se acorde finanţări cuprinse între 1 si 5 milioane de euro. Conform proiectului de HG intensitatea ajutorului de stat pentru Regiunea Vest este de 40% în cazul microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi de 30% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor inițiale costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții, după cum urmează:

a) Construcţii pentru desfășurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;

b) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – prevăzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;

c) Activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Întregul proiect poate fi consultat la adresa: http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2016/Proiect_HG_ajutor_de_stat_IMM.pdf.

IMM-urile interesate pot transmite propuneri legate de aceasta schema pe adresa: oficiutimisoara@imm.gov.ro pana luni 10.10.2016

LĂSAȚI UN MESAJ