Spitalul Municipal a lansat un proiect ce va veni în sprijinul noilor născuți și a personalului ce activează în acest domeniu – foto-video

1137

Pentru cine încă nu știe, este de remarcat cum reușește Spitalul Municipal să atragă o sumedenie de programe de finanțare ce le ușurează munca. Prin perseverență și o echipă sudată au reușit să întocmească destul greoaiele acte necesare pentru accede la bani ce sunt cofinanțați de Fondul Social European.
Azi la prânz la clinica de Ginecologie de pe strada Odobescu a avut loc un moment festiv prilejuit de lansarea unui nou asemenea program, în prezența conducerii Spitalului Municipal și a Universității de Medicină „Victor Babeș”. Este vorba de „Dezvoltarea competențelor profesioniștilor pre și post natal ale afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile” POCU/91/4/8/107404.
Se știe că în ciuda eforturilor uriașe și a rezultatelor pe măsură ce au scăzut foarte mult mortalitatea infantilă la noi în țară, încă nu ne clasăm pe un loc prea bun între celelate țări din Europa. Cauzele ar fi multe. De la infrastructura veșnic deficitară în clinici noi și moderne, lipsda aparaturii necesare dar și personalului insuficient din sistemul medical. La toate acestea se adaugă și lsba informare a familiei și a maelor de noi născuți ce nu se adresează medicului, deloc sau doar în ultimul moment, înainte de a naște.
Una din aceste multe tare ale sistemului se va corecta în oarecare măsura prin ridicarea competențelor personalului medical prin acest Program Operațional Capital Uman 2014-2020 ce are ca una din axe prioritare chiar cea cu numărul patru ce se referă la incluziunea socială și combaterea sărăciei. În cadrul acesteia există un capitol anume (9) ce se referă la creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.


Dr. Olimpia Oprea, managerul Spitalului Clinic de Urgență a prezentat câteva date despre proiect:
-Acesta are o valoare totală de 6 425 685 lei din care de la UE se va primi 5 425 549 lei. Se va implementa în trei euroregiuni din țara noastră pe o durată de de 36 luni până în 10 decembrie 2020.
-Vor fi parteneri în aplicarea programului, alături de Spitalul nostru ce este liderul proiectului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea.
Dintre obiectivele acestui program se pot cita cele mai importante:
-Realizarea unui cadru de formare și imbunătățire competenșțelor pentru 382 medici și asistenți din domeniu.
-Realizare unui corect transfer de cunoștințe de la specialiști ce au o experiență internațională.
Dr. Veronica Chiriac, managerul proiectului a insistat și pe avantajele directe ale acestor fonduri. Se va achiziționa un aparat deosebit de necesar spitalului anume, un fetoscop și patru mese de reanimare neonatală pentru fiecare dinte parteneri. De asemenea 80 de specialiști vor participa la mai multe stagii la clinica colaboratoare din Szeged unde vor studia practicile aplicate acolo.
Cu ajutorul programului se vor realiza și trei ghiduri de practică medicală în domeniul obstetricii-ginecologiei și a neonatologiei ce încă sunt deficitare.

LĂSAȚI UN MESAJ