Spitalul Județean din Timișoara face angajări (P)

2594

Spitalul Clinic de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 285/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG 140/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată:
• Posturi asitenți medicali generaliști principali cu studii postliceale (PL), cu o vechime în specialitate de minim 5 ani:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 8 posturi
• Posturi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL) fără vechime în specialitate:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 16 posturi
• Posturi infirmieră debutantă cu studii generale, fără vechime în activitate:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 15 posturi
• Posturi brancandier cu studii generale, fără vechime în specialitate:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 10 posturi
• Kinetoterapeut cu studii sperioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specialitate și vechime în specialitate de 6 luni:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 1post
• Psiholog practicant cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licență în specialitate de 1 an ca psiholog stagiar:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 1post
• Registrator medical, studii medii cu diplomă bacalaureat, cu vechime de minim 6 luni în psecialitate și cunoștințe în utilizarea calculatorului, pentru Serviciul de Evaluare și Statistică medicală – punct de lucru:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 1post
• Statistician medical, studii medii cu diplomă bacalaureat, cu vechime de minim 6 luni în psecialitate și cunoștințe în utilizarea calculatorului, pentru Serviciul de Evaluare și Statistică medicală – punct de lucru:
– Unitatea de arși grav din cadrul Secției Clinice Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 1post

LĂSAȚI UN MESAJ