Scăldatul în locurile neamenajate poate fi periculos

54

Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) atenționeză populația din arealul spațiului hidrografic Banat să evite scăldatul în locurile neamenajate sau în preajma lucrărilor hidrotehnice.

În aceste zile călduroase de vară, tinerii sunt din ce în ce mai atrași să desfășoare diferite activități pe lacuri și râuri, punându-și astfel viața în pericol.

Lacurile de acumulare reprezintă un pericol pentru înotători în primul rând din cauza adâncimii mari a apei care produce diferențe majore de temperatură a acesteia între stratul de suprafață (care poate avea o temperatură agreabilă) și cel de adâncime (care are o temperatură scăzută). Aceste diferențe se percep brusc în fizicul înotătorului și pot fi fatale.
Deasemenea, lacurile de acumulare pot fi periculoase pentru cei care se aventurează în ele și din cauza curenților care se formeză în timpul deversărilor şi a funcţionării hidrocentralelor.

Persoanele care se află la plajă, la scăldat sau practică pescuitul în zonele neamenajate, în special în aval de lacurile de acumulare, se expun pericolului de înec în cazul apariției unor viituri. Avertizările meteo-hidrologice de tip now casting au devenit o obișnuință și pentru zona Banatului. Evacuarea controlată a unor debite de apă din lacurile de acumulare se poate realiza oricând, ca urmare a înregistrării unor precipitații abundente în zone amonte de cele în care se efectuează deversări.

Cursurile de apă reprezintă și ele un pericol pentru populația aflată la scăldat, atât din cauza colmatării şi a vegetaţiei din apă, cât și a gropilor create de exploatările de agregate minerale (balastiere).

Barajele, bazinele de liniștire, stăvilarele, pragurile de fund, sau scările de pești nu sunt zone destinate activităților de agrement, fie că vorbim de înot, pescuit sau sporturi nautice.
Atenționarea „Scăldatul și pescuitul interzis” este inscripţionată și pe digurile lacurilor de acumulare din județele Timiș și Caraș-Severin, prin urmare cei care o ignoră, aleg conștinent riscul.

ABA Banat recomandă populației să aleagă ștrandurile și zonele special amenajate, cu respectarea măsurilor de siguranță dispuse de autorități în timpul acestei pandemii.

Casetă tehnică:
bazin de liniștire – construcție hidrotehnică destinată micșorării vitezelor unei mase de apă în mișcare, cum ar fi în cazul ieșirii apei din turbinele unei hidrocentrale.
prag de fund – lucrare de regularizare a albiei care se execută transversal pe toată lăţimea albiei sau doar pe o porțiune, în scopul menţinerii fundului albiei la o cotă necesară.
stăvilar – construcție hidrotehnică amplasată pe canale sau cursuri de apă, având rolul de a regla debitele și nivelurile.

LĂSAȚI UN MESAJ