Salubrizarea orașului în dezbatere

43

Primăria Municipiului Timișoara organizează, în data de 10 august 2023, de la ora 16,30, o dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara. Evenimentul va avea loc în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, bd. C.D. Loga nr. 1, et. 1.

Toți cei interesați să participe la această dezbatere publică, să transmită propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau să ia cuvântul, se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală sau pe mail la adresa: bogdan.petrenciuc@primariatm.ro, până la data de 09.08.2023, ora 12,00.
Cetățenii care doresc să ia cuvântul, își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre, Durata de expunere a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la următorul link:

Proiecte de hotărâri