“Să Creştem Împreună!” – Centru educațional la Sânnicolau Mare

181

Un centru educațional care oferă servicii și sprijin copiilor vulnerabili și familiilor lor a fost inaugurat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Sânnicolau Mare, de către Organizația Salvați Copiii Filiala Timișoara cu ajutorul financiar oferit de Aptiv – Technology Services & Solutions SRL, în cadrul Școlii Gimnaziale „Theodor Bucurescu” nr.1.

Centrul educațional „Să Creștem Împreună!” este parte a unui proiect mai amplu de sprijin pentru copiii din comunitate aflați în diverse situații de risc, părinții și reprezentanții legali ai acestora, precum și specialiștii care lucrează în domeniul de protecție și educație a copiilor.

Centrul este frecventat de luni până vineri de 25 de copiii, care beneficiază de sprijin educational (tip Școală după școală): ajutor la teme, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele materii de studiu.

Activitățile educaționale sunt desfășurate de către un cadru didactic de la școală. Copiii primesc câte o masă caldă la care se adaugă rechizitele necesare pentru școală, îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzător nevoilor individuale identificate.

De asemenea, copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu o situație socio-economică precară sau cu risc de a dezvolta o traumă psihologică vor beneficia de sprijin psihologic direct. În acest context, în cadrul școlii a fost amenajată și dotată o sală de consiliere în care se desfășoară într-un mediu prietenos și sigur activitățile de consiliere psihologică individuală și de grup pentru copii și părinții lor. Acest serviciu este oferit de către specialiștii Centrului de Consiliere pentru Părinți și Copii din cadrul Organizației Salvați Copiii Filiala Timișoara.

Părinții copiilor și reprezentanți legali vor beneficia, la rândul lor, de asistență socială și psihologică, precum și de programe de parentalitate pozitivă, care au drept scop de a-i ajuta să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe și abilități în ceea ce privește drepturile, protecția și dezvoltarea copilului. 100 de părinți și profesioniști din domeniu vor fi informați și sensibilizați despre procedurile legale privind copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și protecția copiilor aflați în risc de abuz sau neglijare. În plus, profesioniști din sistemul de protecție și educare a copiilor vor beneficia de formare și capacitare ca să fie mai bine pregătiți pentru identificarea, referirea sau intervenția în situațiile copiilor victime ale abuzului și neglijenței.

În România, aproape 400.000 de copii cu vârsta între 3-17 ani nu urmau nicio formă de învațământ în 2016.

51% dintre copii se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar aproape o treime dintre copiii sub 6 ani trăiesc în condiții de deprivare materială severă, conform Eurostat.

Cât privește copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, datele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă, de la 85.000 în decembrie 2015 la peste 94.700 în martie 2018. Datele colectate de la Inspectoratele Școlare, de Salvați Copiii și Ministerul Educației, au relevat, însă, un număr mult mai mare de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, peste 200.000, iar aceste date nu surprind nici ele întreaga amploare a fenomenului, pentru că nu cuprind și copiii de vârstă antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală sau în abandon școlar. Adăugând și copiii de vârstă antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală sau care au abandonat școala, estimăm că numărul total al copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate se ridică la aproximativ 250.000.

„Acest proiect derulat de către organizaţia noastră în colaborare cu Aptiv România la Sânnicolau Mare este dedicat copiilor care au părinți plecați la muncă în străinatate sau copiilor care provin dintr-un mediu defavorizat. O să reușim să sprijinim în sistem de after school, timp de cinci zile pe săptămână, un număr de 25 de copii. Acest after school se va derula în cadrul Scolii Generale 1 din Sannicolau Mare. Pe lângă acest serviciu de tip after school, copiii vor beneficia şi de servicii de consiliere individuală şi de grup, precum şi de de activităţi extracuriculare, realizate de colegii din Salvati Copiii Timişoara. De asemenea, ne dorim ca în comunitate să mergem cu sesiuni de parentalitate pozitivă pentru parinţii acestor copii și nu numai.” a declarat dr. Mihai Gafencu, Preşedinte Salvaţi Copiii.

„Echipa Aptiv Romania este mândră să se alăture acestei inițiative valoroase, întrucât ne angajăm să construim și să menținem relații importante în comunitatea în care trăim și lucrăm. Îmbunătățirea calității vieții a făcut parte din cultura și valorile noastre organizaționale și, în acest sens, implicarea activă în societate prin proiecte educaționale sau de responsabilitate socială este o parte importantă a activității noastre. Această inițiativă face parte din parteneriatul nostru pe termen lung cu Organizaţia Salvați Copiii”, a declarat Delia Izvernari, HR Manager – Aptiv Sannicolau Mare.

Responsabilitate Socială la Aptiv: Aptiv continuă să creeze relații puternice cu comunitățile și autoritățile locale pentru a fi perceput ca un partener de baza și un bun cetățean corporativ. Prin colaborarea cu comunitatea locală, Aptiv continuă să identifice modalități de a da înapoi și de a investi în expertiza generațiilor viitoare.

Prin activitățile derulate în cadrul centrelor educaționale, Salvați Copiii contribuie la reducerea și prevenirea abandonului școlar prin oferirea de servicii complementare, educaționale, sociale, de consiliere juridică și psihologică, copiilor din grupuri vulnerabile și familiilor acestora.

Până în prezent, cu sprijinul diverșilor finanțatori, Salvați Copiii România a inclus în programele educaționale 37.405 de copii astfel:
– 7.905 copii au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale; 24.992 de copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului școlar Școală după Școală; – 4.148 de copii au fost reintegrați prin programul A Doua Șansă. Dintre aceștia, în anul 2018, am lucrat cu 4.500 copii, astfel:
– 1.000 de copii au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale; 3.300 de copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului școlar Școală după Școală; – 200 de copii au fost reintegrați prin programul A Doua Șansă.

Organizația Salvați Copiii Filiala Timișoara a oferit, în anul 2018, suport pentru 304 copii: 69 de copii preșcolari în cadrul programului Și eu vreau la școală!, 40 de copii în cadrul programului Grădinițe Estivale, 185 de copii în cadrul programului Școală după Școală și 10 copii au fost reintegrați școlar prin programul A Doua Șansă.

LĂSAȚI UN MESAJ