Revin pensiile speciale! Cine ar putea beneficia de acest privilegiu oneros

248

Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a depus un amendament la proiectul de Cod Administrativ, dezbătut în comisia specială parlamentară, care prevede introducerea de indemnizații speciale pentru limita de vârstă – pensii speciale – pentru primari, viceprimari, președinți de Consilii Județene și vicepreședinți de Consilii Județene, potrivit documentului de lucru de la comisia specială care centralizează toate amendamentele depuse până la 20 mai.

La rândul lor, Asociația Comunelor și Asociația Orașelor din România au câte o variantă de amendament în acest sens. Nivelul redus al pensiilor pentru limită de vârstă de care beneficiază primarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene din România generează profunde inechități între pensiile primite de aceștia și pensiile primite de unii subordonați”, spune deputatul PSD, în motivarea amendamentului.

Ea adăugă că modificarea a ținut cont de criticile Curții Constituționale, care a declarat în două rânduri ca fiind neconstituțional un proiect adoptat în 2016 privind pensiile speciale pentru aleșii locali.

Amendamentele la Codul Administrativ vin în contextul în care în parlament se află un proiect de lege în acest sens inițiat de deputatul PNL Corneliu Olar, fost primar, și semnat de parlamentari de la toate partidele, exceptând USR.

Ce prevede amendamentul depus de Bucura Oprescu:

„Articolul 248 se modifică și va avea următorul cuprins:

Dreptul la pensie și/sau la indemnizație după încetarea mandatului

Art.248
“(1) La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, în condiţiile legii.
(2) La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, pot beneficia, suplimentar, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea unei indemnizații brute pentru limită de vârstă, suportată din bugetul local, din venituri proprii.
(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (2) se acordă în limita a maximum 3 mandate complete, în care solicitantul a exercitat aceeaşi calitate de ales local.
(4) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin. (2) se calculează după următoarea formulă:

Nr. de luni de mandat/e x 0,55 x cuantumul indemnizației brute de ales local, lunară, aflată în plată, în funcție de calitatea de ales local

(5) În situația în care solicitantul indemnizației prevăzute la alin. (2) a exercitat mai multe mandate pentru calități diferite de ales local, acesta optează pentru primirea indemnizației corespunzătoare uneia dintre aceste calități.
(6) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitate, cu respectarea limitei numărului de mandate, prevăzută la alin. (3).
(7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate.
(8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(9) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumelor alocate cu această destinație.
(10) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde alesul local a exercitat mandatul pentru care se solicită indemnizația prevăzută la alin. (2).
(11) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă conform hotărârii adoptate de consiliul local, respectiv de consiliul județean, după caz.
(12) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului cu atribuții în domeniul muncii și al ministrului cu atribuții în domeniul finanțelor publice.”

Potrivit publicației locale Universul Argesean, pe 26 aprilie, Bucura Oprescu, deputat de Argeş, a fost premiată de Asociația Orașelor din România pentru eforturile sale în susținerea mai multor proiecte legislative lansate de asociaţie. Totodată, ea a fost desemnată să conducă o echipă de deputați care vor lucra împreună cu membrii AOR și alți specialiști la adoptarea Codului Administrativ al României.

„Am fost prezentă la Adunarea Generală a Asociației Orașelor din România și am încercat să preiau din nevoile legislative pe care aceștia ni le-au transmis. Amendamentul în forma propusă va fi discutat în cadrul comisiei speciale de cod administrativ” a declarat Bucura Oprescu pentru HotNews.ro.

Întrebată de ce nu prevede amendamentul și excluderea celor condamnați pentru corupție din rândul beneficiarilor așa cum se întâmplă în cazul parlamentarilor prin Statutul deputaților și senatorilor, aceasta a răspuns: „Categoric, vom ține cont de toate aspectele legate de integritatea aleșilor locali.”

Cum este motivat amendamentul:

„Nivelul redus al pensiilor pentru limită de vârstă de care beneficiază primarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene din România generează profunde inechități între pensiile primite de aceștia și pensiile primite de unii subordonați.
Prezentul amendament a avut în vedere și criticile formulate de Curtea Constituțională a României, referitoare la alte iniţiative legislative pe această temă a indemnizației pentru limită de vârstă, dar şi soluţionările privitoare la constituționalitatea indemnizației pentru limită de vârstă de care beneficiază deputaţii şi senatorii.”

Propuneri în acest sens au venit și au fost depuse în tabel si din partea Asociației Comunelor și Asociației Orașelor. Cei de la comune propun însă ca banii pentru aceste pensii speciale să vină de la bugetul de stat, nu din bugetul local.

continuarea pe: hotnews.ro

LĂSAȚI UN MESAJ