Retrospectivă Szakáts Béla la Muzeul de Artă din Timișoara

553

Muzeul de Artă din Timișoara (MAT) va găzdui marți, 14 mai, de la ora 18, unul dintre cele mai importante evenimente de artă vizuală din Vestul României, din acest an: vernisajul expoziției retrospective de sculptură a artistului timișorean Szakáts Béla. Expoziția are loc în cadrul ediției a XXIV-a a Zilelor Culturale Bănățene și va fi vernisată de scriitorul Robert Șerban.

Născut în 1938, sculptorul Szakáts Béla a fost profesor la Liceul de Arte, cât și la Facultatea de Arte din Timișoara, fiind unul dintre cei mai importanți pedagogi pe care ia avut școala artistică din Banat. Cariera domnului Szakáts a însemnat, până acum, numeroase expoziții personale și de grup, în țară și în străinătate, în care lucrările i s-au bucurat de aprecierea degustătorilor, colecționarilor și a criticilor de artă, fiind, de altfel, recompensate cu premii importante. Cu toate a împlinit, anul trecut, opt decenii de viață, maestrul Szakáts Béla este activ în continuare, sculptează, desenează și, iată, expune.

Expoziția de la Muzeul de Artă din Timișoara prilejuiește întâlnirea cu câteva zeci dintre lucrările Domniei sale, din bronz, ceramică sau lemn, cu desene și schițe, lucrări ce au fost realizate într-un interval de peste 50 de ani. Această retrospectivă șansa iubitorilor de artă se întâlnească și admire o parte din opera unui important artist român contemporan, despre care criticul Cristian-Robert Velescu scrie:O vizită în atelierul lui Szakáts Béla e tot una cu a te cupla la energiile ce guvernează nu doar devenirea unei creații individuale, ci a artei statuare înțeleasă în ansamblul său. Vreau afirm prin aceasta istoria sculpturiiînțeleasă ca succesiune de momente stilistice esențiale – s-a sălășluit în ansamblul creației lui Szakáts, dar și în oricare dintre operele pe care le-a modelat. Aceasta e aventura spirituală pe care sculptorul o înlesnește oricui are dorința sau curiozitatea de a păși peste pragul atelierului său, pentru a-i cunoaște opera. E, aceasta, o experiență plină de bucurii, dar și de dificultăți, căci în pofida registrului figurativ în care artistul își așază tematica și, desigur, mesajul ce are a-l transmite, adâncimile operei– care numai cu dificultate se lasă percepute la o primă privire – se vădesc a fi nebănuite și îndrăzni să adaug infinite. Prin aceasta se presupune lumea, ori realitatea figurativăpentru a cita titlul unei cărți celebre, aceea a lui Pierre Francastelsunt mai la îndemâna privitorului, decât soluțiile unui simbolism abstract, care pretinde chei dintre cele mai sofisticate în cursul actului descifrării. La Szakáts Béla cele două moduri de raportare la operă coexistă, „blândețeafigurativului nefiind decât o capcană ce-l atrage pe privitor către adâncurile umbroase, dacă nu de-a dreptul întunecate și ca atare dificil de explorat ale formei pure, mobilă și proteică, aptă a sălășlui, în cele din urmă, toate formele și toate ideile. Prin aceasta nu doresc afirm dimensiunea figurativă, pe care artistul o cultivă în mod insistent, ar trebui într-un fel neglijată, pentru ca dintr-o singură suflare privitorul să se năpusteascămânat de o adevărată lăcomie spiritualăcătre nucleul semnificant al operei. În acel nucleu, simbolurile și înțelesurile se întrețes, alcătuind o densă, complicată țesătură, al cărei desen se cere deslușit. Szakáts concepe actul creator ca fapt strict individual, ce îi îngăduie se țină la distanță de stiluri, de maniere, de grupări artistice și – ca contrag totul în puține cuvinte – de mode de tot felul.

Expoziția de la MAT va fi deschisă până în 6 iunie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ