Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 în cel de-al doilea an de la demarare – video

128

Agenția de Dezvoltare Vest este una dintre cele mai importante instituții ce ajută la direcționarea corectă a fondurilor europene către cei ce au cu adevărat nevoie.

Nu este foarte ușor să obții bani de la fondurile Comisiei Europene. Dar nici foarte greu. O bună pregătirea a dosarului de cerere, o corectă fundametare a necesităților, un proiect realist ce trebuie să explice corect ce se va face cu banii și un proiect tehnic făcut de specialiști sunt necesare.
Programul Regio, Programul Operațional Regional (Regio-POR) pe anii 2014-2020 chiar asta face: împarte fondurile conform unor cerințe impuse de partenerii europeni acolo unde o cere dezvoltarea armonioasă a regiunilor. Există mai multe direcții pentru care se fac aceste plăți. Sunt așa numitele axe de dezvoltare.
Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 se află la finalul primului an în care au fost semnate contracte de finanțare și în cel de-al doilea an de la demarare.
La final de an, directorul general Sorin Maxim a ținut să explice cu multe detalii ce s-a făcut până acum și ce ar trebui să se facă în viitor. În general anul 2017 a fost unul extrem de benefic. Foarte puține axe de dezvoltare nu au funcționat după așteptări. Regiunea Vest are autoritate de a finanța proiecte pentrui cele patru județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș.
Regiunea Vest beneficiază de o alocare financiară pentru Regio-POR 2014-2020 de 712,26 milioane euro. Până în prezent, în regiunea noastră au fost depuse spre finanțare 621 de proiecte, având o valoare totală de 563,99 milioane euro și o valoare a finanțării nerambursabile de 452,17 milioane euro.
În decursul acestui an au fost semnate contracte de finanțare pentru 106 proiecte cu o valoare totală de 150,57 milioane euro din care 134,65 milioane reprezintă valoarea finanțării nerambursabile.
Proiectele contractate vizează restaurarea și promovarea patrimoniului cultural, modernizarea infrastructurii de drumuri județene, reconversia terenurilor abandonate în spații verzi, modernizarea infrastructurii din stațiunile turistice, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și finanțarea dezvoltării microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din Regiunea Vest. De asemenea, încă 130 de proiecte sunt în curs de contractare, fiind transmise în acest sens la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 se află la finalul primului an în care au fost semnate contracte de finanțare și în cel de-al doilea an de la demarare.
De asemenea, încă 130 de proiecte sunt în curs de contractare, fiind transmise în acest sens la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Până în prezent, au fost deschise 28 de apeluri de proiecte, în cadrul a 9 axe prioritare.
În această perioadă, se mai pot depune spre finanțare proiecte ce vizează:
-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (prioritatea de investiții 3.1.A – termen limită pentru depunere: 28.02.2018)
-Creșterea mobilității urbane și îmbunătățirea transportului urban (prioritatea de investiții 3.2 – termen limită pentru depunere: 20.03.2018)
-Mobilitatea urbană, terenurile degradate, comunitățile marginalizate, creșele și grădinițele, liceele tehnologice și școlile profesionale din municipiile reședință de județ, în vederea realizării unei dezvoltări urbane durabile (axa prioritară 4 – termen limită pentru depunere: 31.12.2018)
-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate din unitățile de primiri urgențe (prioritatea de investiții 8.2. – termen limită pentru depunere: 18.04.2018)
-Dezvoltarea serviciilor sociale dedicate persoanelor cu dizabilități (prioritatea de investiții 8.3.B – termen limită pentru depunere: 20.01.2018) și copiilor (prioritatea de investiții 8.3.C – termen limită pentru depunere: 03.01.2018)
-Îmbunătățirea infrastructurii educaționale universitare (prioritatea de investiții 10.3. – termen limită pentru depunere: 24.04.2018).
-Apelurile destinate județului Caraș-Severin în cadrul SUERD (Strategia Uniunii Europene privind Regiunea Dunării).
La începutul anului 2018 se vor deschide – pentru depunerea de proiecte – apelurile ce vizează:
-Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin investiții în incubatoare de afaceri (prioritatea de investiții 2.1.B – perioadă pentru depunere: 05.02.2018 – 05.05.2018)
– Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din creșe și grădinițe, din învățământul obligatoriu, clasele I-VIII, precum și din învățământul profesional și tehnic (prioritățile de investiții 10.1 și 10.2 – perioadă pentru depunere: 04.01.2018 – 04.05.2018).
Apelul direcțiunii ADR Vest este către toți partenerii ce au de gând să înceapă un proiect din cele ce pot fi eligibile să se grăbească să depună actele necesare și să studiezze foarte atent tot ce apare nou pe siteul agenției. Aici apar toate noutățile ce ar putea interesa pe cineva.

LĂSAȚI UN MESAJ