Programul de lucru, de sărbători, la Primăria Timişoara

146

Primăria Timişoara îşi suspendă programul cu publicul din 18 decembrie 2015. Prima zi lucrătoare cu publicul va fi luni, 11 ianuarie 2016. Totuşi, vor fi excepţii de la acest program.

Serviciul Achiziţii Publice va prelua documentaţiile specifice termenelor şi procedurilor de achiziţii publice în toate zilele lucrătoare, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (camera 12, ghişeele 10 şi 11).

Casieria pentru activitatea de Pompe Funebre şi Coşerit (B-dul. 3 August 1919 nr. 17) va avea program cu publicul între orele 9.00 – 12.00, în următoarele perioade: 21-24 şi 28-30 decembrie 2015, precum şi în perioada 4.01.2016-08.01.2016. În zilele de 25.12.2015, 31.12.2015 şi 1.01.2016 casieria va fi închisă. Acest program nu se referă la comenzile pentru curăţarea coşurilor de fum, acestea se vor efectua după programul normal de lucru.

Centrul de Informare Turistică (str. Alba Iulia nr. 2) va funcţiona, în perioada 19.12.2015 – 11.01.2016, după următorul program: luni – vineri între orele 10 – 18, sâmbătă între orele 10 – 14, duminică-închis. Excepţie fac zilele de 24 decembrie şi 31 decembrie, când programul va fi între orele 10-14. În zilele de 25 şi 26 decembrie 2015, precum şi 1 şi 2 ianuarie, programul de lucru cu publicul va fi suspendat.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara (bd. Mihai Eminescu nr. 11) va funcţiona după următorul program de lucru cu publicul:
– în perioada 21- 23 decembrie 2015 – conform programului existent
– în perioada 28-30 decembrie 2015 – conform programului existent

La Serviciul de Evidenţă a Persoanelor
Eliberări acte de identitate: în zilele de 24, respectiv 31 decembrie 2015, între orele 8.30 -13.00.

La Serviciul de Stare Civilă
Înregistrarea deceselor: – 24, respectiv 31 decembrie, între orele 8.30 – 13.00.
În zilele declarate libere şi cele de sărbători legale, respectiv 26-27 decembrie 2015 şi 2-3 ianuarie 2016, va funcţiona numai Biroul Înregistrări Decese, între orele 10.00- 12.OO. Date de contact: tel./fax 0256-499359.

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară (bv. Regele Carol I nr. 10) îşi suspendă programul cu publicul în perioada 21.12.2015 – 8.01.2016, acesta urmând să fie reluat în data de 11.01.2016.

Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va lua măsuri pentru desfăşurarea programului de lucru cu publicul pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2015. Astfel, ultima zi de program cu publicul este 17.12.2015, programul de lucru fiind reluat în data de 11.01.2016,cu următoarele excepţii:

Biroul Consiliere Cetăţeni şi Registratură şi Biroul lmpuneri Mijloace de Transport vor prelua şi vor înregistra toate declaraţiile contribuabililor persoane fizice şi juridice;

Biroul Evidenţă Contribuabili şi Încasări Bugetare, în perioada menţionată, va încasa doar obligaţiile constând în amenzi, încasarea impozitelor şi taxelor locale fiind reluată începând cu data de 11.01.2016;

Serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara vor elibera în perioada menţionată certificate de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la bugetul local atât pentru persoane fizice,cât şi juridice, doar pentru acele imobile pentru care nu este necesară prelucrarea informatică a datelor patrimoniale şi/sau nu este necesară achitarea obligaţiilor restante. Menţionăm că, cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pot fi depuse până în data de 24.12.2015, activitatea de întregistare a cererilor urmând a fi reluată începând cu data de 4.01.2016. În cazul persoanelor fizice, certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la bugetul local va fi eliberat în baza evidenţei plăţilor existente la data de 17.12.2015.

Certificatele de atestare fiscală eliberate în luna decembrie a anului 2015 sunt valabile până la data de 31.12.2015, inclusiv. Pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (http://www.primariatm.ro/) există posibilitatea trimiterii de formulare online.

LĂSAȚI UN MESAJ