Primăria Tmişoara eliberează tichetele pentru grădiniţă. Solicitările se depun până la finalul lunii

151
gradinita

Părinţii care au copii de grădiniţă şi situaţia lor financiară nu le permite să îi trimită la grădiniţă beneficiază de anul acesta de tichete de 50 de lei pentru fiecare copil. Aceste bonuri se primesc lunar şi se pot folosi pentru achiziţia de mâncare, haine sau rechizite pentru cei mici.

Primăria Timişoara anunţă că preia cererile pentru eliberarea tichetelor pentru grădiniţă. Până în 29 aprilie părinţii interesaţi trebuie să depună cereri la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, cu sediul pe str.Platanilor nr. 2.

Actele necesare sunt:

•Cerere tip (se eliberează şi se completează la sediul SPCF – str.Platanilor nr.2, mansardă);
•Dovada înscrierii la grădiniţă;
•Livret de familie;
•Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
•Certificat căsătorie, părinţi (original şi copie);
•Hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei (original şi copie);
•Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă social şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătoarească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
•Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
•după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
– acte de identitate: BI/CI, a părinţilor/reprezentant legal (copie şi original);
– certificate naştere sau cartea de identitate ale celorlalţi membrii ai familiei (original şi copie);
– certificate de deces (părinte) unde este cazul (copie şi original);
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor;

Programul de depunere al cererilor:

Luni şi Miercuri – 08.30 – 14.30
Marţi – 08.30-14.30 şi 15.00-17.30
Joi – 08.30 – 14.30 şi 15.00-16.30
Vineri – 08.30 – 13.00

Potrivit informatiilor furnizate de Guvern, prin intermediul unui comunicat de presa, vor exista aproximativ 111.000 de beneficiari ai stimulentului educational.

LĂSAȚI UN MESAJ